Közérdekű adatok / Általános közzétételi lista (2011. évi CXII.tv.1.mell.alapján) / I. szervezeti, személyzeti adatok

I. szervezeti, személyzeti adatokI/1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Vértesszőlős Község Önkormányzata

Székhelye, postai címe: 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

Telefon- és telefaxszáma: Telefon: 34/379-091, 06-30-579-3780; Fax: 34/379-091/111

Elektronikus levélcíme: polg.hivatal@vertesszolos.hu

Honlapja: www.vertesszolos.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Fenti elérhetőségek

I/2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai>>>

I/3.

Közfeladatot ellátó szerv vezetője: Nagy Csaba polgármester

E-mail címe :polgarmester@vertesszolos.hu

Telefon/Fax: 379-091

I/4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége: ügyfélkapcsolati vezető nincs a szervezeten belül.

I/5.

A képviselő-testület létszáma, tagjainak neve, elérhetősége:

Nagy Csaba polgármester

(Elérhetősége: polgarmester@vertesszolos.hu)

Török Csaba alpolgármester

(Elérhetősége: polg.hivatal@vertesszolos.hu)

Anderla Jenő Róbert

(Elérhetősége: polg.hivatal@vertesszolos.hu)

Barta László képviselő

(Elérhetősége: polg.hivatal@vertesszolos.hu)

Markó Andrea képviselő

(Elérhetősége: polg.hivatal@vertesszolos.hu)

Németh Ferenc képviselő

(Elérhetőség: polg.hivatal@vertesszolos.hu)

Dr. Pluhár Szilvia Orsolya képviselő, Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke

(Elérhetőség: polg.hivatal@vertesszolos.hu)

I/6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és az I/1. pontban meghatározott adatai: Lásd: I/9. pont

I/7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nincs

I/8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: nincs

I/9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

1.Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

Vezetője: Dr. Lázár Gabriella jegyző

Honlapjának elérhetősége: www.vertesszolos.hu

Alapító okirata>>>

2. Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

Székhelye: 2837 Vértesszőlős, Múzeum utca 32/A.

Telephelye: 2837 Vértesszőlős, Duna dűlő 2003. (Napsugár Bölcsődei Telephely)

Vezetője: Seregélyes Erzsébet főigazgató

Honlapjának elérhetősége: ovi.vertesszolos.hu

Alapító okirata>>>

Működési engedélye>>>

I/10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve:

Hírmondó (mely az Önkormányzat tájékoztató kiadványa és a 2010. évi CIV. törvény alapján nem minősül sajtóterméknek)

Szerkesztő neve és címe: Nagy Csaba polgármester, 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

Kiadó neve és címe: Vértesszőlős Község Önkormányzata, 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

I/11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Székhelye, postai címe: 2800 Tatabánya, Bárdos L. út 2.

Telefonszáma: 34/515-100, telefaxszáma: 34/515-109

Elektronikus levélcíme: hivatal@komarom.gov.hu

Honlapja: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Fenti elérhetőségekCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák