Hírek / Tájékoztató lakossági barnakőszén-igény felméréséről

Tájékoztató lakossági barnakőszén-igény felméréséről

2022.09.20.Tájékoztató lakossági barnakőszén-igény felméréséről

 

Tisztelt Lakosság!

A kialakult gazdasági helyzetre, energiakrízisre tekintettel a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Ennek kapcsán a Belügyminisztériumon keresztül kérte az önkormányzatok közreműködését a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

E felmérés során a Kormány kéri a lakosságot, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) jelentsék be az önkormányzaton keresztül.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;
  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet;
  • az igénylő írásban nyilatkozik arról, hogy az igénybejelentés során hozzájárul személyes adatainak az önkormányzat általi kezeléséhez.

Az igénybejelentést a mellékelt igénylőlapon (vagy azzal azonos adattartalommal) 2022. szeptember 29-éig van lehetőség a Polgármesteri Hivatalba benyújtani személyesen, postai úton, vagy e-papíron. E-mail üzenetben nincs lehetőség igénybejelentésre! (Kapcsolattartó: Árva Lászlóné igazgatási ügyintéző, telefon: 34/379-091/109-es mellék.)

A Belügyminisztérium tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

Vértesszőlősi Polgármesteri HivatalCsatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák