Hírek / Tájékoztató ebösszeírásról

Tájékoztató ebösszeírásról

2021.02.05.E B Ö S S Z E Í R Á S

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk 2021. február 1. és 2021. március 31. között ebösszeírást végez!

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Ennek értelmében ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat rendelkezésre bocsátani azok is, akik a korábbi ebösszeírások alkalmával, vagy azon kívüli időpontban már eleget tettek az adatszolgáltatásnak.

Az ebösszeírás céljából kérem a Vértesszőlős község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön lapon kitöltve és aláírva, legkésőbb 2021. március 31. napjáig a polgármesteri hivatalba eljuttatni szíveskedjenek:

  • elektronikus úton a magyarne.andrea@vertesszolos.hu e-mail címre megküldve, vagy
  • papír alapon a polgármesteri hivatal külső postaládájába dobva, vagy
  • postai úton a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalba (2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.) címezve.

 

Az ebösszeíró adatlap elérhető:

  • az önkormányzat honlapján (www.vertesszolos.hu) a polgármesteri hivatal/nyomtatványok/Ebösszeírás 2021. menüpontban, vagy
  • a polgármesteri hivatalban.

 

A kitöltéssel, adatszolgáltatással kapcsolatban Magyarné Sári Andrea hatósági ügyintéző ad tájékoztatást az alábbi telefonszámon: 379-091/106-os mellék.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat (pl.: tulajdonos-változás, elhullás, stb.)  írásban bejelenteni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

dr. Lázár Gabriella

jegyző
« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák