Hírek / Tájékoztató az elfogadott csendrendeletről

Tájékoztató az elfogadott csendrendeletről

2021.06.30.T Á J É K O Z T A T Ó

 

a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló 9/2021. (VI.18.) önkormányzati rendeletről

 

Tisztelt Lakosság!

A rendelet-tervezet lakossági véleményezését követően, a beérkezett észrevételeket figyelembe véve, a képviselő-testület a június 17-ei ülésén elfogadta a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló rendeletét.

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a rendelet szabályairól, melyet 2021. július 15. napjától kell betartani:

A rendelet szabályai a község belterületére, a Sólyom utcában lévő ingatlanokkal közvetlenül határos (szomszéd) külterületi ingatlanokra, valamint a külterületi dőlőkre (Baromállási dűlőben lévő dűlők, Szőlőhegyen lévő dűlők + a Vörösmarty utca külterületi része) terjed ki, eltérő szabályokat alkalmazva.

1.) A község belterületére és a Sólyom utcában lévő ingatlanokkal közvetlenül határos (szomszéd) külterületi ingatlanokra vonatkozó szabályok:

hétfőtől csütörtökig, minden nap 21,00 órától másnap reggel 6,00 óráig,

péntekenként 21,00 órától szombat reggel 8,00 óráig,

szombatonként 18,00 órától vasárnap reggel 9,00 óráig,

vasárnap 12,00 órától hétfő reggel 6,00 óráig és

munkaszüneti napokon egész nap (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, húsvét vasárnap, május 1., pünkösdhétfő, pünkösdvasárnap, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) nem lehet az alábbi, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkibocsátással járó tevékenységeket végezni:

a) építési, bontási, javítási, szerelési, karbantartási tevékenység és az ehhez szükséges motoros meghajtású gép, berendezés, eszköz használata;

b) motoros meghajtású géppel, eszközzel végzett anyagvágás, csiszolás, fúrás, köszörülés; vésés;

c) kompresszor, aggregátor használata; magasnyomású mosóval végzett tevékenység;

d) mezőgazdasági, kerti munkavégzéséhez kapcsolódó tevékenység: motoros meghajtású kerti traktor, kapálógép, rönkhasító, gyepszellőztető, ágaprító, fűkaszáló, szegélynyíró, permetező, sövénynyíró, lombszívó, seprőgép, fűrészgép, fűnyíró igénybevételével járó tevékenység;

e) motoros meghajtású géppel, eszközzel végzett fakivágás, földmunkavégzés.

A fentiekben felsorolt eszközök közül minden olyan eszköz motorosnak minősül, melyet elektromos, benzin, dízel vagy egyéb belső égésű motor hajt.  

A fenti felsorolás példálózó jellegű, bár igyekeztünk minden, a gyakorlatban előforduló gépet, eszközt, tevékenységet nevesíteni, természetesen lehet olyan, ami a felsorolásból kimaradt, de ha jellegénél fogva hasonló, zajjal jár, és a fenti tevékenységekhez kapcsolódik, ezek használata szintén tilos.

A fentiekben fel nem sorolt tevékenységek, mint pl. a családi-baráti összejövetelek, grillezés, zenehallgatás otthon, stb. az önkormányzati rendelet alapján nem kerültek korlátozásra.

Figyelemmel kell lenni azonban ezen tevékenységek során a szabálysértési törvény által meghatározott „csendháborítás” tényállásban foglaltakra, mely szerint „aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.”  Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közhiedelemmel ellentétben a csendháborítás nem csak este 10 óra után, hanem  időkorlátozás nélkül a nap bármely szakában megvalósulhat.

A csendháborítás szabálysértésének elkövetése esetén nem az önkormányzat, hanem a szabálysértési hatóság fog eljárni.

2.) A külterületi dőlőkre (Baromállási dűlőben lévő dűlők, Szőlőhegyen lévő dűlők + a Vörösmarty utca külterületi része) vonatkozó szabályok:

hétfőtől csütörtökig, minden nap 21,00 órától másnap reggel 6,00 óráig,

péntekenként 21,00 órától szombat reggel 8,00 óráig,

szombatonként 18,00 órától vasárnap reggel 9,00 óráig,

vasárnap 12,00 órától hétfő reggel 6,00 óráig és

munkaszüneti napokon egész nap (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, húsvét vasárnap, május 1., pünkösdhétfő, pünkösdvasárnap, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) nem lehet az alábbi, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkibocsátással járó tevékenységeket végezni:

a) építési, bontási, javítási, szerelési, karbantartási tevékenység és az ehhez szükséges motoros meghajtású gép, berendezés, eszköz használata;

b) motoros meghajtású géppel, eszközzel végzett anyagvágás, csiszolás, fúrás, köszörülés; vésés;

c) kompresszor, aggregátor használata; magasnyomású mosóval végzett tevékenység.

A fentiekben felsorolt eszközök közül minden olyan eszköz motorosnak minősül, melyet elektromos, benzin, dízel vagy egyéb belső égésű motor hajt.  

A fenti felsorolás példálózó jellegű, bár igyekeztünk minden, a gyakorlatban előforduló gépet, eszközt, tevékenységet nevesíteni, természetesen lehet olyan, ami a felsorolásból kimaradt, de ha jellegénél fogva hasonlóan zajjal jár, és a fenti tevékenységekhez kapcsolódik, ezek használata szintén tilos.

A község ezen részein a mezőgazdasági, kerti munkavégzéséhez kapcsolódó tevékenység  (motoros meghajtású kerti traktor, kapálógép, rönkhasító, gyepszellőztető, ágaprító, fűkaszáló, szegélynyíró, permetező, sövénynyíró, lombszívó, seprőgép, fűrészgép, fűnyíró igénybevételével járó tevékenység; motoros meghajtású géppel, eszközzel végzett fakivágás, földmunkavégzés) végzése a rendelet szerint nem került korlátozásra, tehát az szabadon végezhető.

A mezőgazdasági, kerti munkavégzéshez kapcsolódó tevékenység mellett szintén nem került korlátozásra a családi-baráti összejövetelek, grillezés, zenehallgatás otthon, stb.

Ezen a településrészen is figyelembe kell venni azonban mind a mezőgazdasági, kerti munkavégzés, mind a családi-baráti összejövetelek, grillezés, zenehallgatás, stb. során a szabálysértési törvényben meghatározott, csendháborításra vonatkozó szabályokat, mely szerint „aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.”  A csendháborítás nem csak este 10 óra után, hanem időkorlátozás nélkül a nap bármely szakában megvalósulhat.

A csendháborítás szabálysértésének elkövetése esetén nem az önkormányzat, hanem a szabálysértési hatóság fog eljárni.

3.) A Baromállási dűlőn és Szőlőhegyen, valamint a Sólyom utcai ingatlanokkal közvetlenül határos (szomszéd) külterületi ingatlanokon kívül a rendelet a külterületen lévő ingatlanokra semmilyen szabályt nem tartalmaz, azokra a területekre nem terjed ki a hatálya. Tehát az egyéb külterületeken bármilyen tevékenység időkorlátozás nélkül végezhető.

 

Nagy Csaba

polgármesterCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák