Hírek / Pályázati felhívás hatósági ügyintéző I. munkakör betöltésére

Pályázati felhívás hatósági ügyintéző I. munkakör betöltésére

2021.10.12.

Vértesszőlős Község Jegyzője a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal

hatósági ügyintéző I.

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

Ellátandó feladatok:

Birtokvédelmi ügyek, panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása; kereskedelmi igazgatási, növényvédelemi, állatvédelmi hatósági feladatok; telekalakítási ügyek; környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, vízügyi feladatok; közlekedési igazgatási, közútkezelői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. Hatósági feladatkör. Jegyző hatáskörébe tartozó egyes hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete és Vértesszőlős Község Jegyzőjének 5/2017. (IV.27.) sz. intézkedése (Közszolgálati szabályzat) rendelkezései (kiemelt, személyi bér) az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú végzettség,
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor 6 hónap próbaidőt köt ki.
 • A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. Hatósági feladatkör képesítési előírásai alapján a munkakör I. besorolási osztályban tölthető be:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi egyetemi vagy államigazgatási főiskolai végzettség és polgármesteri hivatalban hatósági ügyintézésben szerzett szakmai gyakorlat,
 • önálló, megbízható, precíz munkavégzés, jó kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • részletes, fényképes önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 5. sz. melléklete szerinti adattartalommal.

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja:

azonnal

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Lázár Gabriella jegyző nyújt, a 06-34-379-091/103-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal címére (2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VSZ/629/2021, valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző, vagy
 • Emailen: jegyzo@vertesszolos.hu email címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót személyesen is meghallgatja. A pályázatok értékelése a benyújtott pályázat és a személyes meghallgatás alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vertesszolos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 16.

 
« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák