Hírek / Pályázati felhívás Gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati felhívás Gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

2020.09.07.

Vértesszőlős Község Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Vértesszőlős Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában költségvetés, beszámoló és zárszámadás készítése. Költségvetési jelentés, mérlegjelentés, adatszolgáltatás a MÁK felé, normatív állami támogatások igénylése, elszámolása.Előirányzatok nyilvántartása. A költségvetési- gazdálkodási tárgyú képviselő-testületi döntések előkészítése. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok elvégzése. Kontírozás, főkönyvi könyvelés; a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, értékcsökkenés elszámolása. ÁFA bevallás elkészítése. Vagyongazdálkodási feladatok. Pénzügyi-gazdasági tárgyú statisztikák készítése. Kötelezettségvállalás-nyilvántartás vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdálkodási költségvetési feladatok a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Önkormányzati rendelete és Vértesszőlős Község Jegyzőjének 1/2010. (I.29.) sz. Intézkedése (Közszolgálati Szabályzat) rendelkezései az irányadók. Fenti jogszabályok alapján lehetőség van az illetmény bértáblához viszonyított magasabb összegben való megállapításra. az irányadók.           

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés,

•         Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai banki ügyintézői, informatikai, műszaki logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés és regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítés

•         Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki , jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve regisztrált mérlegképes könyvelő szakképesítés

•         Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdaságtudományi, , statisztikai, informatikai, logisztikai felsőfokú, regisztrált mérlegképes könyvelő szakképesítés,

•         Gazdálkodási, államháztartási - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Okleveles könyvvizsgálói vagy regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi elenjegyzői vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15 § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat

•         önálló, megbízható, precíz munkavégzés, nagy teherbíró képesség

•         közigazgatási alap, vagy szakvizsga

•         KGR-K11, EBR42 program, ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozattételi kötelezettéget. 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi biizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. Részletes, fényképes önéletrajz a 2011. CXCIX. tv. 5. sz. melléklete szerinti adattartalommal

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lázár Gabriella nyújt, a 34/379-091 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Vértesszőlős Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2837 Vértesszőlős, Templom utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 363/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási ügyintéző.

és

•         Elektronikus úton Dr. Lázár Gabriella részére a polg.hivatal@vertesszolos.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót személyesen is meghallgathatja. A pályázatok értékelése a benyújtott pályázat és a személyes meghallgatás alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.vertesszolos.hu - 2020. szeptember 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vertesszolos.hu honlapon szerezhet.

 

 

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák