Hírek / Koronavírus- járvány – 8. sz. tájékoztató

Koronavírus- járvány – 8. sz. tájékoztató

2020.03.27.Koronavírus- járvány – 8. sz. tájékoztató

Kijárási korlátozás 03.28. napjától

 

Tisztelt Lakosság!

A Magyar Közlöny 56. számában, a mai napon (III.27.) megjelent a Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról.

A kormányrendelet legfontosabb rendelkezései, melyek 2020. március 28. napján lépnek életbe és április 11. napjáig alkalmazandók, az alábbiak:

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a szabályt a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott, alábbi alapos indokkal kerülhet sor:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint
az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen
a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki
egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás,
fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés, az alábbiak szerint: külterületen, valamint a település belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi
árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár)
történő vásárlás,
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos
szolgáltatások igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi,
biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás. Itt is be kell tartani azonban azt a szabályt, hogy a másik embertől – lehetőség szerint – legalább 1,5 m távolságot tartsunk.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65 év feletti személy tartózkodhat.

Fentiek, illetve az 1,5 m távolság betartatására vonatkozó előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

A kormányrendeletben meghatározott korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bevonásával. A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával alkalmazhatja.

Szabálysértést követ el az, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. Ebben az esetben pénzbírság kiszabására kerül sor, melynek legalacsonyabb összege 5.000 forint, legmagasabb összege 500.000 forint.

 

 

Nagy Csaba
polgármester
« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák