Hírek / Felhívás „Vértesszőlős Díszpolgára” cím és „Vértesszőlősért Emlékplakett” kitüntetés odaítéléséhez javaslat benyújtására

Felhívás „Vértesszőlős Díszpolgára” cím és „Vértesszőlősért Emlékplakett” kitüntetés odaítéléséhez javaslat benyújtására

2020.10.14.F E L H Í V Á S

 

„Vértesszőlős Díszpolgára” cím és „Vértesszőlősért Emlékplakett” kitüntetés

odaítéléséhez javaslat benyújtására

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a helyi civil szervezetek tagjait, hogy a fenti tárgyban a képviselő-testület új önkormányzati rendeletet alkotott. Ennek kapcsán néhány szabály megváltozott, melyek a javaslattétel módját is érintik. Ezekről szeretném most Önöket tájékoztatni.

 

A rendelet szerint a díszpolgári címet és a Vértesszőlősért emlékplakettet továbbra is évente egyszer, jelentős községi rendezvényen kell átadni. Eddig a falunapon kerültek átadásra a díjak. Bár a rendeletben nem került szabályozásra, de a képviselő-testület jelenlegi elképzelései szerint a díjakat a jövőben a mindenkori Böllérversenyen, mint a legnagyobb önkormányzati rendezvényünkön adjuk majd át.

Ezzel összhangban változtak a javaslattétel szabályai is. Minden évben folyamatosan, de legkésőbb azonban október 31. napjáig érkezhetnek a képviselő-testület felé javaslatok.

Javaslattételre kizárólag a Vértesszőlősön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek és a Vértesszőlősön székhellyel rendelkező vagy a község közigazgatási területén tevékenységet folytató civil szervezetek jogosultak.

A javaslatokat a képviselő-testületnek írásban, indokolással ellátva kell eljuttatni, vagy postai úton, a Polgármesteri Hivatalba címezve (Vértesszőlős, Templom u. 57.), vagy személyesen a Hivatalba benyújtva, vagy a polg.hivatal@vertesszolos.hu email címre, aláírt, szkennelt változatban megküldve.

A korábbi szabályokkal ellentétben nem lesz semmilyen fórum, bizottság, mely a javaslatokat döntésre előkészíti, a támogatásra vagy elutasításra döntési javaslatot tenne, a kitüntetési javaslatokat közvetlenül a képviselő-testület fogja rangsorolni és elbírálni, minden év november 30. napjáig.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható.

 

Kitüntetés az alábbi feltételek esetén adományozható:

„Vértesszőlős díszpolgára” cím adományozható annak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó alkotásaival elősegítette a település fejlődését, elismerését, lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

Nem adományozható díszpolgári cím olyan, a fentiekben meghatározott tevékenységért, melyet a kitüntetésre javasolt személy bármilyen típusú munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkakörébe, feladatkörébe tartozó feladatént, hivatásaként végzett, függetlenül annak színvonalától.

Nem kell azonban ezt a szabályt alkalmazni, ha a kitüntetésre javasolt személy tevékenységével a község határain is túlnyúló elismerést szerzett, a község hírnevét erősítve.

 

„Vértesszőlősért emlékplakett” adományozható annak a személynek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

 

A teljes rendelet megtekinthető az önkormányzat weboldalán (www.vertesszolos.hu), az „önkormányzat/hatályos rendeletek” fül alatt.

 

Kérem, hogy fentieknek megfelelően javaslataikat október 31. napjáig tegyék meg, és a javaslatok megfogalmazásakor a rendeletben meghatározott feltételeket vegyék figyelembe.

 

 

Nagy Csaba

polgármester

 
« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák