Predstavenie / Podujatia / Podujatia

Podujatia- Tradičná dedinská zabíjačka

posledný januárový víkend

- Veľkonočné podujatia pri Krajinskom dome

v období od 22. marca do 25. apríla:

- výstava Majstrovské ruky

od polovice augusta, počas dvoch týždňov

- 20. august Požehnanie chleba v kostole

20. august

- deň Samuelov

najbližšia sobota ku 21. augustu

- Deň obce

posledný augustový víkend

- Michalský jarmok

koniec septembra

- Oberačkový sprievod a bál

koniec septembra, začiatok októbra

- Spomienka na rok 1956

23. október

- lampový sprievod na Martina

11. november

- Driapanie peria v Krajinskom dome

koniec novembra - začiatok decembra

- Vianoce na dedine

polovica decembra

 

Pred aktuálnym podujatím, prosím informujte sa o detailoch na našej webovej stránke, alebo v Úrade starostu.


« Back to the previous page!

Contact

- Magyar - Angol - Német - Szlovák