Predstavenie / Družobné obce / Muhr am See (D)

Muhr am See (D)Muhr am See (D)

Ešte pred zmenou politického systému sa začal kontakt na úseku športu medzi Vértesszőlősom a obcou Muhr am See.

V roku 1999 sa začali nové, úspešné rokovania, vďaka starostom dvoch obcí (Roland Fitzner a István Vida) a Lászlóovi Szabóovi, predsedovi spoločnosti Agricola Rt. Na jar roku 2000 pricestovalo 15 žiakov so zástupcom obce do Muhr am See. Tamojší priateľský futbalový zápas mal odvetu ešte na jeseň toho istého roku vo Vértesszőlősi, na ktorú spolu s nemeckými deťmi prišli do našej obce aj 30 dospelí. Popri vydarenom športovom dni čakali na hostí aj oberačkové slávnosti aj bál. V lete roku 2001 štyridsať detí z Vértesszőlősu v sprievode 7 dospelých strávili deväť nezabudnuteľných dní v družobnej obci, kde po návšteve z minulého roku vznikol Kruh priateľov Vértesszőlős - Muhr. Hostiteľmi boli táto mimovládna organizácia, miestne spolky a samospráva obce Muhr. Nemecké a maďarské deti mali veľa možností na nadviazanie kontaktov, na spoločné športovanie a uzavretie priateľstiev.  V lete 2002 delegácia z našej samosprávy navštívila Nemecko, kde dvaja starostovia -  Roland Fitzner a István Vida - slávnostne podpísali listinu o družobnom vzťahu napísanú v nemeckom jazyku. V auguste 2002 vo Vértesszőlősi bolo pohostených 23 detí a 10 dospelých. Okrem športovania sme našim nemeckým priateľom ukázali pozoruhodnosti našej župy, ba v programe sa nachádzal aj výlet do Budapešti. Návšteva skončila oslavami dňa 20. augusta. V dňoch 1. až 3. mája bola nemecká delegácia vo Vértesszőlősi. 1 mája, okrem iných, bol odovzdaný na dvore školy aj park Blazer, zriadený z nemeckých zbierok. Na oslavách bola prítomná aj Frau Rita Balzer. Na počesť tohto podujatia starostovia zasadili stromy, jeden z ktorých bol prinesený z Nemecka. Večer bola obidvoma starostami slávnostne podpísaná maďarská verzia listiny o družobnom styku našich obcí. V ďalších dvoch dňoch hostia si pozreli Parlament a pozoruhodnosti Budapešti a zúčastnili sa výletu na Nížine a v Bugaci. Návšteva skončila príjemnou večerou.

 

Listina o družobnom styku

My, starostovia obcí Vértesszőlős a Muhr am See zvolení v slobodných voľbách, v mene našich voličov slávnostne sľubujeme, že priateľské väzby vytvorené medzi našimi obcami budeme udržiavať a posilňovať, a budeme ďalej rozvíjať kultúrne, hospodárske a medziľudské vzťahy. Sme presvedčení, že stretávaním sa našich mladých ľudí ďalej prehlbujeme vzájomné porozumenie a európsku spolupatričnosť. Vynaložíme ďalšie úsilie v záujme spoločného cieľa, čo prispieva k zjednoteniu Európy a udržiavaniu mieru medzi národmi.

Vo Vértesszőlősi, dňa 1

mája 2003

Starosta István Vida  starosta Roland Fitzner

Obec Muhr am See sa nachádza v Nemecku a vrámci neho v Bavorsku Počet jej obyvateľov je 2223 osôb (31. decembra 2015) Muhr am See má hranice s obcami Merkendorf, Ansbach, Haundorf, Mitteleschebach, Gunzenhausen Ornbau a Arberg.
« Back to the previous page!

Contact

- Magyar - Angol - Német - Szlovák