Predstavenie / Družobné obce / Dvory nad Žitavou (SK)

Dvory nad Žitavou (SK)Dvory nad Žitavou (SK)

Do našej obce, ktoré bolo obývané už v 13. storočí boli prisťahovaní Slováci v rokoch 1727 až 1759 od Trenčína, Nitry a Bratislavy. Družobný styk našej obce obývanej Slovákmi je pre nás preto dôležitý so slovenskou obcou Dvory nad Žitavou. Rodinné a spoločenské kontakty sú rovnako dôležité z hľadiska dospelých ako aj detí. Pravidelne sa stretávame na oberačkových slávnostiach, podujatiach dôchodcov, výletoch, školských podujatiach, dedinských oslavách, programoch mažoretiek a na tradičných stretnutiach , napr. driapanie peria. Ročne zorganizujeme 3 až 4 stretnutia, ktoré fungujú veľmi dobre. Posilňujeme staré a uzatvárame nové známosti, a vymieňame si skúsenosti. V spolupráci samosprávy našej obce a miestnej slovenskej samosprávy naďalej pestujeme a udržiavame dobré vzťahy.

Obec sa nachádza na Slovensku, v Nitrianskom kraji a okrese Nové Zámky. V roku 2001 mal 5138 obyvateľov, z ktorých 3684 osôb bolo maďarskej a 1323 osôb slovenskej národnosti. Dvory nad Žitavou ležia 9 km východne od Nových Zámkov na ľavom brehu rieky Žitava, na severovýchodnej strane Malej nížiny. Obec zo západnej strany susedí s Novými Zámkami, zo severu s obcou Bešeňov, zo severovýchodu s Branovom a Semerovom, z juhovýchodu s Dubníkom a z juhu Bajčom.

 
« Back to the previous page!

Contact

- Magyar - Angol - Német - Szlovák