Predstavenie / Atrakcie / Pamätník hrdinov

Pamätník hrdinovPamätník hrdinov

V rokoch po skončení 1. svetovej vojny sa vedenie obce rozhodlo postaviť pamätník na pamiatku mladých ľudí, ktorí obetovali svoj život na ruskom a talianskom fronte, a ich mená boli vyryté do kameňa pamätníka, aby si ich pamätali aj budúce generácie.

Pamätný stĺp bol odhalený v septembri 1928 vrámci slávnosti. Žiaľ, touto udalosťou sa neskončila história pamätníka, pretože čoskoro prišla ešte ničivejšia, 2. svetová vojna. V tomto prípade maďarských vojakov odvelili k rieke Don, kde z nich, na cudzej zemi zomrelo desaťtisíce, a sú pochovaní na území Ukrajiny a Ruska. Viacerí však zomreli už v bojoch na území Maďarska. Aj ich mená stráži Stĺp Pamätníka hrdinov, kde na zadnej strane stĺpa sú vyryté mená tých Szőlősanov, ktorí zomreli na fronte v rokoch 1939 až 1945.

Na jar roku 2014 Michal Jenei sa rozhodol, že na vlastné náklady dá zrekonštruovať Pamätník hrdinov, postavený pre tých, ktorí zomreli v dvoch svetových vojnách. Počas rekonštrukčných prác bol obnovený pamätný stĺp a kamenný plot, písmená premaľované novou farbou a celé miesto bolo uvedené do pôvodného stavu, v akom sa nachádzal pri výstavbe v roku 1928. Potom pokračovali terénne úpravy a vysadili sa kvety.

Obnovený Pamätník hrdinov bol dňa 29. júna 2014, na sviatok Svätého Petra a Pavla, po svätej omši slávnostne odhalený a požehnaný.


« Back to the previous page!

Contact

- Magyar - Angol - Német - Szlovák