Predstavenie / Atrakcie / Námestie Štátnej vlajky

Námestie Štátnej vlajkyNámestie Štátnej vlajky

Podľa porozprávania starších ľudí námestie pôvodne stálo na konci súčasnej ulice Endrea Adyho a Séchenyiho cesty, teraz sa nachádza na ulici Valusek, oproti Kostolnej ulice.

Kríž bol postavený veriacim Rímskokatolíckej cirkvi vo Vértesszőlősi v roku 1833 v nádeji o prežitie, pretože v obci vypukla epidémia. Na konečné, súčasné miesto sa dostal v roku 1886, kde bol v jednej rovine s cestou. Počas dlhšieho časového obdobia však táto plocha bola zaplnená kvôli dlho trvajúcim dažďom, vznikli nánosy, kríž bol zanesený bahnom a dostal sa asi jeden a pol metra pod úroveň hlavnej cesty.

Námestie svoj názov dostalo pravdepodobne v roku 1935. Podstavec štátnej vlajky, ktorý bol vyhotovený zo szőlősskeho kameňa, navrhol a dal postaviť v roku 1935 miestny občan Miksa Lusztig na vlastné náklady. Stavbu podstavca vykonali miestny obyvatelia József Ekési, Ignác Kutenics a jeden ďalší občan z Vértesszőlősa s priezviskom Németh, alebo Némedi.

Myšlienku obnovenia zanedbaného námestia a vyzdvihnutia kríža zaboreného do terénu predniesol zástupca starostu obce Béla Tóth v roku 2007. Pod jeho vedením, za podpory miestnej samosprávy a cirkevnej obce a vďaka obetavej práce obyvateľov obce mohla byť uskutočnená obnova námestia. Námestie odeté do nového rúcha a nový Pamätník revolúcie v roku 1956 boli slávnostne odovzdané dňa 23. októbra 2007.


« Back to the previous page!

Contact

- Magyar - Angol - Német - Szlovák