Virtuális túra / Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

Samufalvi Óvoda és BölcsődeAz óvodáról

Intézményünk 2018. szeptember 1-től új intézményben kezdte meg működését 5 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal.

Az új intézmény korszerű, építésénél a kisgyermekkori nevelés feltételeinek teljes körű megteremtésére törekedett az önkormányzat, a tervezők, és a kivitelezők egyaránt. A falu civil szervezetei, valamint a szülők is sokat tettek annak érdekében, hogy minden követelménynek megfelelő, biztonságos és esztétikus környezet fogadja gyermekeinket.

Jól felszerelt csoportszobákban és esztétikusan kialakított udvarunkon a tevékenységek széles körét kínáljuk gyermekeinknek. Nevelőmunkánkat segíti az intézményben található tornaterem, fejlesztő terem, valamint az egészségmegőrzést segítő sószoba is.

Intézményünk saját nevelési programja, valamint a bölcsőde szakmai programja alapján végzi nevelőmunkáját.

Korszerű nevelési ismeretek birtokában gazdag tevékenységkínálattal, életkori sajátosságaiknak figyelembevételével, logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus helybeli szolgáltatásait is igénybe véve sikeresen készítjük fel gyermekeinket további életükre, az életben való helytállásra.

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben történik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.

A nevelőmunkánk az érzelmi biztonság megteremtésével elősegíti a gyermekek testi, érzelmi és szociális fejlődését.   

Elsősorban a helyi gyermekeket fogadjuk. Pedagógiai törekvéseinket községünk hagyományai és értékei határozzák meg.

Az óvodában magyar nyelv mellett játékos keretek között ismertetjük meg gyermekeinket a szlovák nemzetiségi nyelvvel.

Kompetencia alapú nevelésünk során figyelemmel kísérjük a gyermekek egyéni képességeit, segítjük a tehetség kibontakozását, másrészt a lemaradásból való felzárkóztatást. Élményszerű tevékenységek megszervezése mellett az életkorra jellemző két legfőbb tevékenységi formára, a játékra és a mozgásra építünk nevelőmunkánk során.

Küldetésünk: 

SZERETET  ÉS GYERMEKKÖZPONTÚSÁG

"Engem ne emeljen a magasba senki

Ha nem tud addig tartani

Míg tényleg megnövök

Guggoljon ide mellém,

Ha nem csak hallani,

De érteni akar

Hogy közel legyen

A szívdobbanásunk"

(Birtalan Ferenc)

Az óvoda elérhetőségei>>>


« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák