Virtuális túra / Általános Iskola

Általános IskolaAz iskoláról

Az első uralkodói okirat, amely kötelezővé tette a tankötelezettséget a gyermekek számára Magyarországon, Mária Terézia 1777-ben kiadott tanügyi rendelete volt. A törvénynek megfelelően alakult meg a helyi iskola – valamikor a rendelet kiadását követő évek során –, ekkor még az egyház felügyelete alatt. Az intézmény a Vértesszöllősi Római Katolikus Elemi Iskola nevet viselte.

A XX. század elején a falu plébánosa, Klotz Ignác a környék mondavilágát bemutató könyvet írt, melynek bevételéből a helyi elemi iskola építésének költségeit igyekezett megteremteni, de fenntartásáról és működéséről is gondoskodnia kellett. 1913-ra készült el az új iskola, mely három tanteremmel és három tanítóval meg is kezdte működését. Az 1920-as években a népesség folyamatosan növekedett az országban, ezen belül is emelkedett a fiatalok aránya, s ez előtérbe helyezte az oktatás ügyét. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez fűződik az iskolaépítési program, melynek keretében 1929-ben felépült községünk iskolája.

Ma az iskola folyosójának falán emléktábla őrzi az építésben nagy szerepet vállalók neveit. Az átadás idején a plébános Zachara Gyula volt, a jegyzői hivatalt Rákóczy Lajos, a bíróit Krupánszky György töltötte be. Az iskola vezetője Kotsis Ernő volt. 1930-ban négy tanterem és négy tanító működött az iskolában. Ekkor az elemi még csak hat osztályos volt, a tankötelezettség a 6-15 éves korosztályra terjedt ki.

A II. világháborúban a községre dobott bombák megrongálták az iskola épületét is, a légnyomás betörte az ablakokat. A háború után orosz katonákat szállásoltak el az épületben, távozásuk után került sor a felújításra. Az iskolák hamarosan kikerültek az egyház felügyelete alól: 1948. június 16-án államosították őket. Az intézmény felvette a Vértesszőlősi Általános Iskola nevet, melyet mind a mai napig visel.

A következő évtizedekben a gyereklétszám fokozatosan nőtt, s mivel elegendő hely nem állt rendelkezésre, két műszakban folyt az oktatás, az alsó és felső tagozat délelőttös-délutános heti váltásban tanult. A 80-as években a kétműszakos tanítást meg kellett szüntetni, így négy konténertermet állítottak fel az udvaron.

A rendszerváltás után egy állami pályázat kínált lehetőséget az iskola modernizálására. Krenner Antalné, a község első szabadon választott polgármestere, később az iskola igazgatója, egy alapítványt hozott létre, mely a „Korszerű iskoláért” nevet kapta. A pályázatnak és az alapítványnak köszönhetően épülhetett fel az iskola új szárnya, melyet 1993-ban adtak át.

A következő nagy lépés a modernizáció terén 2011-ben következett be, amikor ezt az épületrészt továbbépítve egy korszerű tanári szoba, vizesblokk és tankonyha került kialakításra. Mivel az iskola és önkormányzat hosszú éveken át hiába pályázott támogatásért, ezt a beruházást az önkormányzat önerőből végezte el.

2019 májusában ünnepelte az intézmény fennállásának 90. évfordulóját, melyet nagysikerű gálaműsorral köszöntettek az iskola tanulói és tanárai.

Iskola elérhetőségei>>>« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák