Szlovák Önkormányzat / Hírek

Hírek

2019.08.22. 

2019.

Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat fő tevékenységi köre - vázlatosan visszatekintve 5 évre - a teljesség igénye nélkül:

 • Fő tevékenysége, működésének célja: hagyományőrzés, szlovák tradíciók ápolása, gondozása, a programok anyagi támogatása.
 • Óvoda szlovák nyelvi oktatásának segítése (szlovák sarok kialakítása, szlovák könyvek vásárlása, szakmai nap útiköltségei)
 • A helyi hagyományőrző csoportok támogatása (Zimozeleny asszonykórus munkájának segítése, 25 év munkájának elismerése, megünneplése, akiknek fennállása alatt több országos arany minősítésben volt része. Ogyevacska gyermek tánccsoport tevékenységének segítése)
 • Iskolai szlovák nyelvi oktatás segítése, népszerűsítése (szlovákiai kirándulások, népviselet, jutalomkönyvek vásárlása, néptánc tábor, szavalóversenyek, honismereti versenyek, őszi gyermek találkozók Tatabánya-Bánhidán, tánctábor, szlovák nyelvű programok támogatása)
 • helyi, ill. régiós programokban részvétel, támogatás (szüreti felvonulás, tollfosztó-felnőtt – régiós rendezvény, húsvétoló - gyerek-rendezvény, Tájházak napja, Országos Szlovák Napon részvétel évente-képviselet, megyei, országos szlovák rendezvényeken részvétel, pl. Nyitrán több alkalommal, szlovák jótékonysági bál, Advent - Dorogon évente, falukarácsonyi hagyományok)
 • Besegített a Tájház működésébe (élővé tétele, Tájházak napja rendezvény, „elgázosítás” az értékek megóvása miatt, járda felújítása, tisztítószerek, virágok, páraelszívó beszerzése, idegenvezetés, takarítás)
 • Bekapcsolódott a hitéletbe (Orbán nap, Egyházi énekek-Templom dala)
 • Testvérkapcsolatot ápolt a szlovákiai Udvard községgel, iskolával (rendszeres találkozók: udvardi gyerekek Vértesszőlősre érkeztek szlovák programokra, valamint szőlősi gyerekek Udvardra (Dvory nad Žitavou) utaztak szlovák programokra. Rendszeres részvétel az Udvardi rendezvényeken a helyi Őszirózsa nyugdíjas Klub tagjaival, a mazsorettekkel)
 • Önkormányzatunk a helyi civil szervezetekkel, Közösségi házzal, helyi önkormányzattal folyamatos aktuális kapcsolatban tevékenykedett.
 • Minden év végén közmeghallgatáson tájékoztattuk az érdeklődőket a Közösségi Házban.
 • Programjainkról a helyi Hírmondóban beszámoltunk.
 • Pályázatírás – Országos Szlovák Önkormányzathoz benyújtott pályázaton a Tardosi néptánc tábor étkezési költségeihez 100.000 Ft támogatást kaptunk. Nyertünk egy Leader pályázaton a Vértesszőlős múltja és jelene aktualizált kiadvány újrakiadására és egy turisztikai vonzerőt bemutató film elkészítésére, melyek kivitelezése folyamatban van.
 • Ez úton is szeretném megköszönni mindenkinek a támogató segítségét!

 

Krajczárné Száraz Erzsébet elnök

2016.

Gratulálunk Vértesszőlős Zimozeleny asszonykórusának, aki az Országos Szlovák Szövetség által meghirdetett „Slovenský Škovránok (Szlovák Pacsírta) régiós minősítő dalkórusok találkozóján  Tatabánya-Bánhidán arany fokozatban részesült. Vezetőjük Urbanics Vilmos, a szlovák hagyományőrző kórus tagjai: Jenei Gézáné, Kutenics Miklósné, Mucha Istvánné, Seregélyes Béláné, Slezák Mihályné, Szabó Istvánné, Szabó Józsefné, Zábráczki Gyuláné.

A Vértes-Gerecse Dalkör, mely Vértesszőlős, Tatabánya-Bánhida és Tardos szlovák dalköreinek tagjaiból áll, már hat éve közösen is megmérettetik magukat minősítő találkozókon, vezetőjük szintén Urbanics Vilmos.  A  Zimozeleny és a Vértes - Gerecse Dalkör már három aranyéremmel büszkélkedhet, akiket Urbanics Vilmos és Csanálosi László harmonika kísérete emeli magas színvonalra.

Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ

« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák