Polgármesteri Hivatal / Ügysegédi ügyfélfogadás / Ügysegédi ügyfélfogadás

Ügysegédi ügyfélfogadás

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL

 

TÁJÉKOZTATJUK

Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

veszélyhelyzetre való tekintettel

az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.

 

Ügyeik intézéshez a következő módokon kérhetnek segítséget:

Telefon:

06 34 515-100

E-mail:

hivatal.tatabanya@komarom.gov.hu

Postai úton:

2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

 

 

 

 

További információk:

www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

Elektronikus ügyintézés:
mo,hu
https://epapir.gov.hu

KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET LEHETŐLEG SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL, TELEFONON VAGY ELEKTRONIKUSAN INTÉZZÉK!
 

Köszönjük!

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

 

Korábbi információ a megváltozott ügyintézéssel kapcsolatban:

Tatabányai járás - Változások az ügyintézésben

A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 2013. január 1-jével jöttek létre.

A Tatabányai Járási Hivatal a 2800 Tatabánya Fő tér 8 szám alatti, volt polgármesteri hivatal épületében kezdte meg működését.

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok.
A járási hivatal hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alany és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális igazgatással összefüggő feladatok (pl. temetőengedélyezés), a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek.

Szabálysértési hatáskörben 2012. április 15-étől már a kormányhivatal jár el, január 1-jétől a járási hivatal.
A jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek.

A járási gyámhivatal lesz jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv.

2013. január 02-től a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok, valamint az építésügyi hivatalok is járási szinten végzik majd a feladataikat.

A tatabányai járásban a lakosság a 2800, Tatabánya, Fő tér 8. szám alatti járási hivatalban intézhetik ügyeiket.
« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák