Önkormányzat / Pályázatok / TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00005

TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00005TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00005

Új Óvoda és Bölcsőde építése Vértesszőlősön

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE VÉRTESSZŐLŐSÖN

 

 
Projekt címe: ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE VÉRTESSZŐLŐSÖN
Kedvezményezett neve: Vértesszőlős Község Önkormányzata
Támogatás összege: 150 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

 
 
Projekt tartalmának bemutatása: Vértesszőlős Község Önkormányzata döntött arról, hogy egy új óvodát és bölcsődét épít a településen lakó gyermekek számára, ahol korszerű és biztonságos körülmények között történhet a kisgyermekek ellátása. Az Önkormányzat a TOP-1.4.1-15 kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017.04.12-i döntésével támogatásban részesített. A projekt indokoltsága szempontjából elsődleges volt, hogy a településen működő óvoda és bölcsőde épülete már nem alkalmas az elvárásoknak megfelelő, korszerű és biztonságos körülmények biztosítására. Emiatt egy teljesen új épület építésére van szükség, amelyre az Önkormányzat egyedül, konzorciumi partnerek nélkül pályázott és nyert támogatást a TOP keretein belül. A fentiek alapján a projekt célja új óvodai és bölcsődei épület felépítésével a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása, a kisgyermekellátás területén szerzett szakmai tapasztalattal és a bölcsődei nevelésre-gondozásra vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban olyan tárgyi környezet tervezése, kialakítása, amely a 0-6 éves korosztály fejlődését minden területen elősegíti. Az új, a mai kor követelményeinek megfelelő bölcsőde és óvoda kialakításával jelentősen javul a szolgáltatás minősége, a kapacitásbővítés elősegíti a gyermekek helyben tartását, valamint az anyák munkába állását, továbbá bővül a munkalehetőség a falun belül az új intézményben való álláshelyek teremtésével.

A projekt közvetlen céljai:

•      az intézmény kihasználtságának megfelelő infrastruktúra kialakítása;
•      az infrastrukturális fejlesztés segítségével modern, minőségi nevelési környezet megteremtése;
•   megfelelő körülmények biztosítása a gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése, képességeinek kibontakoztatása érdekében;
•      racionálisan üzemeltethető, energiahatékony épület létrehozása;
•      a komplex módon akadálymentesített épület által az esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élő gyermekek számára;
•     a sajátos nevelési igényű, valamint a szociális körülményei miatt hátrányos helyzetű gyermekek számára szegregációmentes, egyenlő esélyű nevelés biztosítása.

A projekt hosszú távú céljai:

•    gyermekek élménygazdag, sokoldalú fejlődésének biztosítása, egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével;
•      egészséges életmódra nevelés;
•     színvonalas bölcsődei ellátás és óvodai nevelés a versenyképes tudás befogadásának megalapozása érdekében;
•      a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása, az egymás elfogadása iránti készség továbbfejlesztése;
•    a község népességmegtartó erejének növelése, és a fiatal, képzett munkaerő megtartása a közoktatási feltételek javításával.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. szeptember 30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00005
 
 
Szeptember 3-tól megkezdte működését az új Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
 

Kapcsolódó galéria:


««  «  1 2  »  »»
2 oldal, 37 összesen, 1-36

- Magyar - Angol - Német - Szlovák