Közérdekű adatok / Általános közzétételi lista (2011. évi CXII.tv.1.mell.alapján) / III. gazdálkodási adatok

III. gazdálkodási adatokIII. Gazdálkodási adatok

III/1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves költségvetés

2019. évi költségvetés>>>

2018. évi költségvetés végrehajtása (zárszámadás)>>>

III/2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma: 21 fő

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak személyi juttatásai (vezetők + egyéb alkalmazottak összesített adata, bruttó összeg/hó): 5.232.950,- Ft

Vezető tisztségviselők illetménye (összesített adat, bruttó összeg/hó): 1.004.200,- Ft

Vezető tisztségviselők költségtérítése (összesített adat/hó): 68.130,- Ft

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott cafetéria-juttatás (összesített adat/év): 2.782.440,- Ft

III/3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Civil szervezetek 2019. évi támogatásai:

1.) A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület részére 400.000,- Ft, azaz: négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Vértesszőlős Község Önkormányzata az alábbi célokra:

- 2019. évi programok megvalósítása,

- népviselet beszerzése,

- pályázati önerő biztosítása,

- utazási költség támogatása,

- helyi rendezvények szervezése (táncházvezetés, zenekari költségek),

- szakmai programokon való részvétel,

- működési és adminisztrációs költségekhez való hozzájárulás.

2.) A Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület részére 250.000,- Ft, azaz: kettőszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Vértesszőlős Község Önkormányzata az alábbi célokra:

- Működési költségekre (vízpart tisztaságának megóvása, gyommentesítése, kaszálás)

- Gyermek és felnőtt horgászverseny megrendezése a Nagy-Kacsás tavon, helyezettek jutalmazása.

3.) A Pátria Faluközösségi Egyesület részére 400.000,- Ft, azaz: négyszázszázezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Vértesszőlős Község Önkormányzata az alábbi célokra:

- BETLEHEM életkép létrehozásának támogatására: 300.000,- Ft,

- Működési költségek (irodaszer, könyvelési, posta- és banki költségek, jogdíj költségek) és rendezvény költségek (szolgáltatás bérleti és fellépési díjak): 100.000,- Ft.

4.) A Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség részére 200.000,- Ft, azaz: kettőszázezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Vértesszőlős Község Önkormányzata az alábbi célokra:

- Óvodások és iskolások részére szervezett nyári napközis tábor megvalósításához.

5.) A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület részére 260.000,- Ft, azaz: kettőszázhatvanzezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Vértesszőlős Község Önkormányzata az alábbi célokra:

- Borverseny szervezési költségei: 60.000 Ft

- Szakmai kirándulások költségei: 100.000 Ft

- Útfelújítás költségei: 100.000 Ft

6.) A Vértesszőlősi Sport Egyesület részére 2.750.000,- Ft, azaz: kettőmillió-hétszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Vértesszőlős Község Önkormányzata az alábbi célokra:

6.1. Asztalitenisz szakosztály - nevezési díj, felszerelés, utazási költségek: 290.000,- Ft

6.2. Bowling szakosztály - nevezési díj, pályabérlés, utazási költségek, felszerelés: 80.000,- Ft                                                                             

6.3. Karate szakosztály - Samu kupa megrendezése, nevezési díj, utazási költségek, edzőtábor, felszerelés vásárlása, sportorvos, szeminárium és továbbképzés: 480.000,-                                                                                                                                               

6.4. Labdarúgó szakosztály - UP pályázat önerő, utazási költségek, sportorvos, nevezési díjak, felszerelés: 1.300.000,- Ft                                                                                                                            

6.5.  Lovagló szakosztály – Ló-, és lovasfelszerelés, állatorvosi költség, nevezési díjak: 80.000,- Ft

6.6. Mazsorett szakosztály – nevezési díjak, utazási költségek, eszközvásárlás, ruhavarratás, versenyrendezés: 440.000,- Ft.                                                                                                                      

6.7. Természetjáró szakosztály – MTSZ tagsági díj, nevezési díj, belépődíj, utazási költségek, szakvezetés díjazása, kiadványok költségei, túraruházat: 80.000,- Ft.

7.) A Magyar Vöröskereszt KEM Szervezet Vértesszőlősi Alapszervezete részére 100.000,- Ft, azaz: egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Vértesszőlős Község Önkormányzata az alábbi célokra:

- Az évente két alkalommal megszervezésre kerülő véradások alkalmával a megjelent véradóknak kisebb ajándékok vásárlása.

- Egészségügyi és felvilágosító előadások szervezése.

- Óvodás és iskolás gyermekeknek egészségnevelési programok szervezése.

- Vértesszőlős községben élő rászoruló emberek segítése, támogatása.

- Karácsonyi tartós élelmiszer-csomagok ajándékozása.

III/4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai

Táblázat>>>

III/5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Gazdasági tevékenység gyakorlása koncessziós szerződés alapján nem került átengedésre.

III/6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Táblázat>>>

III/7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs ilyen.

III/8. Közbeszerzési információk

A Képviselő-testület 2019. évre nem tervezi közbeszerzési eljárás megindítását.


« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák