Hírek / Településképi rendelet készítése (előzetes tájékoztató)

Településképi rendelet készítése (előzetes tájékoztató)

2018.12.27.Vértesszőlős község településképi rendeletének készítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatásra lakossági fórum keretében 2019. január 17-én (csütörtökön) 17,00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (Vértesszőlős, Templom utca 57.) kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkezdte a község településképi rendeletének elkészítését.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet a 2016. évi LXXIV. törvény alapján kell elkészíteni, melynek célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy

- egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,

- a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva,

- az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A településképi rendelet állapítja meg

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a védelem megszüntetését,

b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,

c) a településképi követelményeket.

A településképi követelmény lehet

a) területi építészeti,

b) egyedi építészeti és

c) a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre (a továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény.

A vonatkozó jogszabályok alapján a településképi rendelet készítésekor a partnereket előzetes tájékoztató keretében, majd az elkészült tervezet véleményezéséről munkaközi tájékoztató keretében kell tájékoztatni:

a) a Templom utcai önkormányzati hirdetőtáblán, 

b) a www.vertesszolos.hu honlapon,

c) a Hírmondóban, vagy ha ezt a Hírmondó aktuális megjelenésének időpontja nem teszi lehetővé, a 24 Órában közzétett hirdetmény útján és

d) lakossági fórum keretén belül szóban.

A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet /4/2017. (III.10.)/ alapján fenti eljárásban partnernek minősül:

a)       a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b)      a község közigazgatási területén székhellyel rendelkező civil szervezetek,

c)       azon építészeti, mérnöki, környezetvédelmi szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye Vértesszőlősön található és tevékenységük a község településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d)      a községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e)       a községben székhellyel rendelkező vallási közösségek.

A településképi rendelet készítésével kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, előzetes véleményeket a fentiekben meghatározott partnerek a lakossági fórumon szóban, vagy 2019. január 25-éig írásban nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalban (Vértesszőlős, Templom u. 57.) vagy a polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail címre.

A lakossági fórumon a rendelet tartalmi elemeiről a képviselő-testület által megbízott önkormányzati főépítész, Földi Zoltán nyújt tájékoztatást.

Vértesszőlős, 2018. december 21.

 Nagy Csaba
polgármester


« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák