Hírek / M1 Budapest (M0)-Tatabánya-Újváros csomópont közötti autópálya bővítés

M1 Budapest (M0)-Tatabánya-Újváros csomópont közötti autópálya bővítés

2020.01.30.T Á J É K O Z T A T Ó


Az M1 autópálya Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont közötti 2x3 sávosra bővítése miatti,
Vértesszőlős község településrendezési eszközeinek módosításáról
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.278 pontja az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése M85 autóút csomópontja, Győr és Budapest között” megnevezésű beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánította.
A beruházás két ütemben valósul meg, melynek első szakasza az M1 autópálya Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont közötti; második szakasza a Tatabánya-Újvárosi és Győr (M19) közötti szakasz bővítése.
Településünket mindkét beruházás érinti, jelen eljárásban az első szakasz megvalósításához szükséges, helyi településrendezési eszközök módosítását kellett elvégeznünk.
Községünket érintően (a jelenlegi első szakaszban) egyrészt az autópálya-terület határának kibővítése miatt mezőgazdasági övezeti besorolásban lévő területeket kellett közlekedési területté módosítani; másrészt a vasúti terület mentén futó mezőgazdasági kiszolgáló út szélességének növelése vált szükségessé.
Az Önkormányzat képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján kötelezettsége a fenti beruházás kapcsán településrendezési eszközeinek módosítása.
A vonatkozó jogszabályok alapján az eljárás során megtörtént az érintett államigazgatási szervekkel való egyeztetés, valamint a partnerségi eljárás keretében 2019. augusztus 1-jén lakossági fórum tartására került sor.
Az állami főépítész jóváhagyását követően a képviselő-testület 2020. január 16-án megtartott ülésén elfogadta a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását, mely az alábbiakra irányult:
A 095/8-33 hrsz-ú telkek esetében mezőgazdasági (Má) területből közlekedési (Köu) területbe való átsorolás történt. Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a településszerkezeti tervben. Az M1 területhez kapcsolódva a 095/33 hrsz-ú telken 25 m2, a vasút menti területen 3588 m2 került átsorolásra.
A határozat és önkormányzati rendelet, illetve ezek mellékletét képező rajzi munkarész honlapunkon a téma mappájában /Önkormányzat – Településrendezési eszközök – Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárások - megtalálható.
A nyomtatott dokumentáció a polgármesteri hivatalban – ügyfélfogadási időben, Szalai Regina hatósági ügyintézőnél – megtekinthető.


Nagy Csaba
polgármester


« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák