Hírek / Csendrendelet tervezetének társadalmi egyeztetésre bocsátása

Csendrendelet tervezetének társadalmi egyeztetésre bocsátása

2021.05.31.Csendrendelet tervezetének társadalmi egyeztetésre bocsátása

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

Több éve visszatérő téma településünkön a zajvédelem kérdése, ezért a képviselőkkel egyetértésben a szabályozás szükségessége mellett döntöttünk.

 

A képviselő-testület által alkotott, a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 13/2011.(IX.9.) önkormányzati rendelet alapján a „csendrendelet” tervezetét az alábbiak szerint bocsátom általános társadalmi egyeztetésre.

 

A „csendrendelet” tervezetét a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kötelező közzétenni, de emellett megismerhető lesz az önkormányzat honlapján (www.vertesszolos.hu/onkormányzat/hirdetmények-közlemények oldalon), a  polgármesteri facebook-oldalon, továbbá a június elején megjelenő vértesszőlősi hírmondóban is.  

A rendelet szerint a véleménnyilvánításra legalább 7 naptári napot kell biztosítani, mely idő alatt a vértesszőlősi természetes és jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek írásban véleményt nyilváníthatnak. A rendelet szabályai alapján nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely név nélküli, sérti a közerkölcsöt vagy más becsületét, jó hírnevét, nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához.

Fentiek alapján a rendelet-tervezet hivatali hirdetőtáblán való közzétételének napja 2021. május 31., a véleményeket 2021. június 10. napjáig várjuk írásban, papír alapon, a Polgármesteri Hivatalba eljuttatva.

 

A rendelet-tervezettel összefüggésben szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási joga a központi jogszbályok által már rendezett társadalmi viszonyokra nem terjed ki. A központi jogszabályok a környezetvédelmi, ezen belül zaj- és rezgésvédelmi területek nagy részét szabályozzák, az önkormányzat ezen tárgykörön belül kizárólag a „magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységeket”, illetve a „közterületen megtartott alkalmi rendezvényeket” szabályozhatják. Tekintettel arra, hogy településünkön az önkormányzat által szervezett egy-két közterületi rendezvényen kívül ez a kategória nem jellemző, így rendeletünkben csak a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységek kerülnek szabályozásra.

 

Tehát rendeletünk mellett természetesen ugyanúgy figyelembe kell venni pl. a szabálysértési törvény által szabályozott csendháborítást, vagy a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletet, egyéb jogszabályokat.

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot arról is, hogy a „csendrendelettel” párhuzamosan megalkotásra kerül a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletünk is. E rendelet tartalmazza majd a kölönböző rendeleteinkben (pl. „csendrendeletben”, közterület-használati rendeletben, stb.) meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait, továbbá e magatartásokat érintő szabályszegések elkövetőivel szemben lefolytatott eljárás részleteit. A szabályszegőkkel szemben közigazgatási szankcióként figyelmeztetés vagy közigazgatási bírság kiszabása alkalmazható majd, a bírság összege természetes személy elkövető esetén kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövető esetén kétmillió forintig is terjedhet. E rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátása – az erről szóló rendelet szabályai szerint - hamarosan szintén megtörténik.

 

 

Nagy Csaba

polgármester


« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák