Hírek / Avar és Kerti Hulladék égetésének tilalma

Avar és Kerti Hulladék égetésének tilalma

2021.03.03.AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK TILALMA

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. március 1. napjától községünkben TILOS az avar és kerti hulladék égetése. Fenti időponttól a központi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, helyi önkormányzati rendelet községünkben már nem állapít meg azoktól eltérő, megengedő szabályokat. Ennek megfelelően az avar, kerti hulladék égetése nem lehetséges, a zöldhulladék kezeléséről komposztálás vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak történő átadás útján kell gondoskodni.

 

A közszolgáltató (NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) tájékoztatása szerint a zöldhulladék gyűjtése-szállítása az alábbiak szerint történik:

A zöldhulladékot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig kell az ingatlan elé helyezni oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer halad el. Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező falevél, fűnyesedék, gyom, kisebb ágak és gallyak. A közszolgáltató csak a bezsákolt vagy kötegelt zöldhulladékot szállítja el. Gallyak, ágak kötegelése max. 1 m hosszúságig és max. 5 cm átmérőig megengedett. Egy gyűjtés során legfeljebb 5 db zsák helyezhető ki az ingatlan elé. Szállítási napok: április 8., május 5., június 3., július 7., augusztus 10., szeptember 7., október 13., november 10.

A közszolgáltatótól további információ kérhető az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen, a 34/600-700 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Fő tér 18/e. szám alatti ügyfélszolgálati irodában. Az ingatlanonként kihelyezhető zöldhulladékon felül keletkezett hulladékot szerződéssel rendelkező ügyfelek a tatabányai lakossági hulladékgyűjtő udvarokban adhatják le díjmentesen.

A központi jogszabályok rendelkezéseiről, azok megsértésének következményeiről, az eljáró haságokról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a kimondja, hogy „tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz”. A Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése továbbá úgy rendelkezik, hogy „lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”

Fenti szabályok megsértése esetén a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (2800 Tatabánya, Fő tér 4., 34/795-888, 517-194, kornyezetvedelem@komarom.gov.hu) jár el, és 100.000 Ft-ig terjedő levegőtisztaság-védelmi bírságot szabhat ki.

 

Ezen túlmenően az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet is tartalmaz tiltó szabályokat, mely szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Fenti jogszabályhely alapján a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16., 34/513-210, tatabanya.kk@katved.gov.hu), mint tűzvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel és tűzvédelmi bírságot szabhat ki eljárásában. A tűzvédelmi bírság összege a tűzgyújtás körülményeitől függ, de ha súlyosabb következményekkel jár, akár 1.000.000 Ft összegű is lehet.

 

A fenti két hatóság egymással párhuzamosan is eljárhat, az első a levegő-védelmi szabályok, míg a másik a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt.

 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy legyenek figyelemmel a megváltozott jogi környezetre, az avar és kerti hulladék égetését korábban megengedő önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és a zöldhulladék kezeléséről az e tájékoztatóban meghatározott egyéb módokon gondoskodjanak.

 

Nagy Csaba

polgármester

 

 

 

 

 
« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák