Hírek / Álláspályázat hatósági ügyintézői munkakörre

Álláspályázat hatósági ügyintézői munkakörre

2023.08.17.KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  33399

Intézményi iktatószám:  Vsz. 2066/2023.

 

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

VÉRTESSZŐLŐSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Hatósági ügyinéző

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Birtokvédelmi ügyek, panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálása, kereskedelmi igazgatási, telepengedélyezési, növényvédelmi, állatvédelmi hatósági feladatok, vízügyi hatósági feladatok, környezetvédelmi ügyek, településrendezési ügyek, településképvédelmi ügyek.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  Vértesszőlős

Álláshirdető szervezet bemutatása:  www.vertesszolos.hu

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete és Vértesszőlős Község Jegyzőjének 5/2017. (IV.27.) sz. intézkedése (Közszolgálati szabályzat) rendelkezései irányadóak, mely alapján 2 hónap után kiemelt személyi bér adható.

 

Feltételek, előnyök

 

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. hatósági feladatkör I. besorolási osztályban betölthető képesítési előírásai

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  6 hónap próbaidő kiköltése

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  jogi egyetemi vagy államigazgatási főiskolai végzettség

  polgármesteri hivatalban hatósági ügyintézésben szerzett szakmai gyakorlat

  önálló, megbízható, precíz munkavégzés, jó kommunikációs készség

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

  adatkezelési nyilatkozat

  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.09.08. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázati feltételeknek megfelelő pályázó meghallgatásra kerül. A pályázatok értékelése a pályázat és meghallgatás alapján történik. A pályáztató az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.09.15. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.vertesszolos.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.09.25.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.08.14.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák