Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

június

2018. 06. 21.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 06. 01. (Péntek)
1
2018. 06. 02. (Szombat)
2
2018. 06. 03. (Vasárnap)
3
2018. 06. 04. (Hétfő)
4
2018. 06. 05. (Kedd)
5
2018. 06. 06. (Szerda)
6
2018. 06. 07. (Csütörtök)
7
2018. 06. 08. (Péntek)
8
2018. 06. 09. (Szombat)
9
2018. 06. 10. (Vasárnap)
10
2018. 06. 11. (Hétfő)
11
2018. 06. 12. (Kedd)
12
2018. 06. 13. (Szerda)
13
2018. 06. 14. (Csütörtök)
14
2018. 06. 15. (Péntek)
15
2018. 06. 16. (Szombat)
16
2018. 06. 17. (Vasárnap)
17
2018. 06. 18. (Hétfő)
18
2018. 06. 19. (Kedd)
19
2018. 06. 20. (Szerda)
20
2018. 06. 21. (Csütörtök)
21
2018. 06. 22. (Péntek)
22
2018. 06. 23. (Szombat)
23
2018. 06. 24. (Vasárnap)
24
2018. 06. 25. (Hétfő)
25
2018. 06. 26. (Kedd)
26
2018. 06. 27. (Szerda)
27
2018. 06. 28. (Csütörtök)
28
2018. 06. 29. (Péntek)
29
2018. 06. 30. (Szombat)
30

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Önkormányzat hatályos rendelete a fás szárú növények telepítési szabályairól

Önkormányzat hatályos rendelete a fás szárú növények telepítési szabályairól

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2013. 11. 20. Olvasottság:3712

Önkormányzat hatályos rendelete a fás szárú növények telepítési szabályairól, tájékoztatás rendeletről

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó szabályokról

Vértesszőlős címere (S)

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének

11/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó szabályokról

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A telepítésre vonatkozó szabályok

1.§

(1)  A fás szárú növények legkisebb telepítési távolsága az ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatártól

      a)   1,0 méter a szőlő, málna és ribiszke és hasonló habitusú növényfajok esetében,

      b)   1,5 méter az a) pontba nem tartozó és 2,5 méternél nem magasabbra növő fás szárú növények esetében,

      c)   3,0 méter az a) és b) pontba nem tartozó és 5,0 méternél nem magasabbra növő fás szárú növények esetében,

      d)   7,0 méter a 5,0 méternél magasabbra növő fás szárú növények esetében.

(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ültetési távolság irányadó azon cserje (bokor) esetében is, amelyik természetes növekedésében a 2,5 méteres magasságot egyébként meghaladja, de a növény magasságát az ingatlan tulajdonosa, használója 2,5 méterre korlátozza, és azon megtartja.

(3)  Kúszó-kapaszkodó fás szárú növény csak saját tulajdonban lévő falra, fára, kerítésre futtatható fel.

2.§

Legkisebb telepítési távolság:

      a)   közművektől:

            aa)    gázvezetéktől 2,0 méter,

            ab)    gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,0 méter,

            ac)    egyéb vezetéktől 2,0 méter.

      b)   épülettől, kerítéstől:

            ba)    2,5 méternél nem magasabbra növő fás szárú növény esetén legalább 1,5 méter,

            bb)    2,5 méternél magasabbra növő fás szárú növény esetén legalább 3,0 méter.

Közterületen történő telepítés

3.§

(1)  Közterületre e rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt telepíteni – a helyi adottságok figyelembevételével – csak közterület-használati engedéllyel lehet. Az engedély kiadásának feltételeit a közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló 11/2009. (IX. 11.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2)  Közterületen közmű létesítménybe vagy közművezeték fölé, illetve alá e rendelet hatálya alá tartozó növény nem telepíthető, kivéve, ha a közművezeték biztonsági övezetét nem érinti és annak biztonságos működését, valamint karbantartását nem akadályozza.

(3)  Közterületre elsősorban őshonos magyar fajokat lehet telepíteni.

(4)  Közút mentén a közút határától, vagy a közterület gépjárműforgalomra alkalmas területének határától mért 2,0 méteres távolságon belül közlekedésbiztonsági okok miatt csak olyan fás szárú növény telepíthető, mely a közlekedést és a közlekedés biztonságát nem zavarja, nem gátolja, és nem akadályozza. Zárt lombozatú fás szárú növényzet, különösen sövény, örökzöld csak úgy telepíthető, hogy annak magassága a talajtól számított 0,7 méter magasságot ne érje el.

Meglévő cserje, bokor, fa kezelése, gondozása

4.§

A fás szárú növény tulajdonosának a kötelessége a növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszéd telekre átnyúló, közterületre kinyúló ágak levágása.

Záró rendelkezések

5.§

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  A rendelet növénytelepítésre vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követő telepítésekre kell értelemszerűen alkalmazni.

(3)  A fás szárú növények gondozására vonatkozó rendelkezéseket a rendelet hatálybalépése előtt ültetett fás szárú növényekre is alkalmazni kell.

 

  

 

                             Dr. Nagy Sándor                                             Dics Mária

                                polgármester                                                  aljegyző

 

 A rendelet letöltése>>>

 

 

A rendeletet kihirdettem.

 

Vértesszőlős, 2013. november 18-án

  

                                                                                                    Dics Mária

                                                                                                      aljegyzőFás szárú növények telepítési szabályai rendeletről tájékoztatás

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 14-i ülésén megal¬kotta a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó 11/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendeletet. Ebben a témakörben a szabályozási igény már jóval korábban is felmerült. Több bizottsági egyeztetés és megbeszélés után alakult ki a rendelet végleges szövege, amely az önkormányzat honlapján (www.vertesszolos.hu) teljes terjedelemben olvasható.

Hogy miért volt szükség erre a rendeletre?

Azt nem kell magyarázni és bizonygatni, hogy a zöld felületek, a zöld növények hogyan já¬rulnak hozzá a tisztább levegőhöz, hogy növénytelepítéssel hogyan előzhetők meg a különféle környezeti ártalmak. Az szintén tény, hogy az egyes ingatlanok egymás mellettiségéből ere¬dően számos (birtok)vita, birtokvédelmi vagy kártérítési ügy keletkezett. Azt is fontos tudni, hogy egy adott közösségre vonatkozó szabályokat soha nem a békés egymás mellett élésre kell alkotni, hanem azokra az esetekre, amikor valaki szándékosan nem tanúsít jog- és norma¬követő magatartást, amikor valaki nincs tekintettel a mások helyzetére, igényére, jogaira.
Ez a mostani önkormányzati rendelet megpróbálja mindezeket figyelembe venni, és egy vi¬szonylagos rendezett állapot elérésére törekszik. Cél, hogy ne alakuljanak ki közlekedést, szomszédot, ingatlanhasználatot, bármi egyebet zavaró, akadályozó állapotok, és lehetőleg ne történjen károkozás.

Ha valaki végigolvassa az önkormányzati rendeletet, minden bizonnyal észreveszi, hogy sok mindenre nem tér ki, úgymond hiányos. Ez azért van, mert az önkormányzatok csak azokat a helyi viszonyokat szabályozhatják, amelyeket más jogszabályok (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendeletek) általánosságban nem szabályoztak. Tehát az önkormányzati rendelet, mint jogszabály mellett, azzal együtt kell alkalmazni és értelmezni a Polgári Törvénykönyvet, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendeletet és a 11/2009. (IX. 11.) önkormányzati rendeletet.

Amit – nem csak e rendelet kapcsán – fontosnak tartok még kiemelni, az az, hogy szinte semmiféle közigazgatási hatósági eljárásban nem működik az ún. „szokásjog”, és erre hivat¬kozni sem lehet. Például, hogy egyes ingatlanok esetében hol van a telekhatár, azt nem a ke¬rítés vonala határozza meg (, de szerencsés esetekben a kettő egybe esik).

Ezt az önkormányzati rendeletet a 2013. november 18-a után ültetett fás szárú növények telepí¬tési távolságánál kell alkalmazni, a korábban ültetett növényeket nem kell, nem szabad ki¬vágni, átültetni az újonnan megalkotott önkormányzati rendelet miatt. Amit viszont nem, hogy szabad, de egyenesen kötelező: minden fás szárú növényt úgy kell gondozni, ápolni, ahogy azt a fentebb jelölt különböző jogszabályok előírják számunkra.

Minden jogszabály annyit ér, amennyit be lehet tartani, tartatni belőle – ezért kérem a tisztelt ingatlantulan tulajdonosokat, hogy törekedjenek ennek a rendeletnek és a fentebb felsorolt jogszabályoknak is az alkalmazására, és segítsék elő azok mind nagyobb jogszabályi értékét.

Dics Mária aljegyző
A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Tájékoztatás az 1.sz. főút felújításáról [2018. 06. 18.]

Hirdetmény a Baromállási dűlőben lévő ingatlanok címének megállapítása tárgyában. [2018. 06. 14.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 06. 07.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Műfüves sportpálya [2017. 08. 05.]

Légkondícionált helyiségek és ivókutak Vértesszőlősön [2017. 08. 02.]

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése (TAK) [2017. 07. 26.]

Tájékoztatás az orvosi ügyelet ellátásáról [2017. 07. 24.]

Új hulladékudvar nyílt Tatabányán [2017. 07. 06.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 364 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég