Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

május

2018. 05. 23.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 05. 01. (Kedd) Munka ünnepe
1
2018. 05. 02. (Szerda)
2
2018. 05. 03. (Csütörtök)
3
2018. 05. 04. (Péntek)
4
2018. 05. 05. (Szombat)
5
2018. 05. 06. (Vasárnap)
6
2018. 05. 07. (Hétfő)
7
2018. 05. 08. (Kedd)
8
2018. 05. 09. (Szerda)
9
2018. 05. 10. (Csütörtök)
10
2018. 05. 11. (Péntek)
11
2018. 05. 12. (Szombat)
12
2018. 05. 13. (Vasárnap)
13
2018. 05. 14. (Hétfő)
14
2018. 05. 15. (Kedd)
15
2018. 05. 16. (Szerda)
16
2018. 05. 17. (Csütörtök)
17
2018. 05. 18. (Péntek)
18
2018. 05. 19. (Szombat)
19
2018. 05. 20. (Vasárnap)
20
2018. 05. 21. (Hétfő)
21
2018. 05. 22. (Kedd)
22
2018. 05. 23. (Szerda)
23
2018. 05. 24. (Csütörtök)
24
2018. 05. 25. (Péntek)
25
2018. 05. 26. (Szombat)
26
2018. 05. 27. (Vasárnap)
27
2018. 05. 28. (Hétfő)
28
2018. 05. 29. (Kedd)
29
2018. 05. 30. (Szerda)
30
2018. 05. 31. (Csütörtök)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Költségvetés 2013

Költségvetés 2013

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2013. 02. 28. Olvasottság:2419

Költségvetés 2013

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 14-i ülésén elfogadta a 2013. évi költségvetési rendeletét.

Vértesszőlős címere (S)

Magyarország 2013. évi költségvetési törvénye rögzíti az idei évre számítható állami támogatásokat, melyek ez év óta az új önkormányzati törvény alapján feladat finanszírozással biztosít (tehát nem normatívát ad). Az új önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény) azt is kimondja, hogy „A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.”

Ennek ellenére sajnos az idei évtől életbe lépő feladat finanszírozás nagyon jelentős forrásokat von el az önkormányzatoktól, egyenként és összességében is jóval többet, mint amennyit az általános iskolák állami átvétele miatt megtakaríthatnak.

A főbb problémákat több szakmai szervezet, így a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is jelezte a Belügyminisztériumnak:

„Magyarország 2013. évi költségvetésében szereplő finanszírozási kondíciók között még a legszigorúbb gazdálkodás mellett sem lehetséges az önkormányzatok 2013. évi költségvetését a jogszabályoknak megfelelően hiány nélkül tervezni. A finanszírozási problémákkal kapcsolatos észrevételek egyértelműen jelzik, hogy a feladatfinanszírozás bevezetésével, a törvényben szereplő kondíciókkal az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások ellátása nem biztosítható.

A beérkezett vélemények drasztikus forrásmegvonásról tanúskodnak. A településeket megillető, központi költségvetésből származó forrás csökkenésének mértéke meghaladja az önkormányzatoktól elkerülő feladatok ellátásának korábbi költségét. Ráadásul az esetek jelentős részében az állami támogatások a saját bevételekkel együtt sem elégségesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, ezért az önkormányzatok még a legdrasztikusabb takarékossági intézkedések bevezetésével sem képesek költségvetésüket egyensúlyba hozni. Az előzetes számítások alapján nem ritka a 10%-os, de előfordul 20%-os forráshiánnyal küzdő település, amely leginkább a kistelepülések esetében jellemző.
A forráshiányon – különös tekintettel a községekre – az adósság 2012. év végén történő átvállalása sem segít érdemben, tekintettel arra, hogy a kistelepülések adósságállománya az önkormányzatok adósságának csekély részét, kevesebb, mint 10 %-át képezte. Néhány önkormányzat esetében ugyan a korábbi évek megtakarításai, vagy esetleg a még létező önkormányzati vagyon értékesítése néhány hónapra biztosíthatná a működési kiadásokat, a vagyonfelélésnek ez a módja azonban teljes mértékben elfogadhatatlan! A bevételek adó formájában történő növelésére – tekintettel a lakosság és a vállalkozások jelenlegi terheire – ugyancsak nincs mód.

Az elégtelen finanszírozás problémáját alapvetően az SZJA helyben maradó 8%-ának megszüntetése, valamint a gépjárműadó 60%-ának elvétele okozza. A jövedelem differenciálódás megszüntetése értelemszerűen tovább sújtja azokat a településeket, amelyek – adó-erőképességük miatt – e címen jutottak forráshoz a korábbi években. Ezen források jóval meghaladják azt az összeget, amennyit a köznevelési, igazgatási és egyes szociális feladatok elvonása indokolna. A helyzetet tovább rontja, hogy az említett szabadon felhasználható forrásokat a települések már eddig is javarészt kötelező feladataik ellátására fordították, így ezen források megszüntetése a feladatellátást lehetetleníti el.

A feladatfinanszírozás rendszere ráadásul nincs tekintettel a helyi sajátosságokra. A helyi önkormányzatok többek között területi elhelyezkedésük, nagyságuk, gazdasági teljesítőképességük, hagyományaik, valamint lakosságuk száma, demográfiai összetétele, annak szociális helyzete alapján különböző adottságokkal rendelkeznek és ennek figyelembe vételével végzik a közfeladatok ellátását. Az önkormányzati finanszírozás jelenlegi rendszere azzal, hogy kizárólag a kötelező feladatok finanszírozására helyezi a hangsúlyt, a szabadon felhasználható források elvételével felszámolja a helyi kezdeményezéseket, azt a felhajtóerőt, amely az elmúlt 12 esztendőben a több mint ezermilliárd forintnyi mozgástér szűkülés ellenére is működtette a településeket.

Mivel a kötelező feladatok ellátása veszélybe kerül, ezért ezek finanszírozására az önkormányzatok a szabad pénzeszközeiket kénytelenek átcsoportosítani (ahol még ez egyáltalán rendelkezésre áll). Ez azt eredményezi, hogy a jelentős társadalmi hozadékkal rendelkező, nem kötelező feladatok ellátása teljes mértékben ellehetetlenül, elsorvad. A településeken működő, az értékteremtésben, értékek őrzésében nagy szerepet vállaló kulturális- és sportegyesületek, önkormányzati feladatok ellátásában szerepet játszó civil szervezetek (pl.: polgárőrség) tevékenységüket a későbbiekben ellátni nem tudják. A nem kötelező feladatok megszüntetése szociális területen is negatív hozadékkal párosul.

Vértesszőlős esetében a következően alakul az új helyzet:
A településeket megillető SZJA helyben maradó 8 % elvonásra került, 2012-ben ez 53 099 600 Ft volt. Elvonásra került a gépjárműadó 60 %-a, ez -18 000 000 Ft-ot jelent.
A 2013. évi és a 2012. évi állami támogatás különbözete összesen -45 559 397 Ft.
Az Általános Iskola szakmai feladatait már nem az önkormányzat látja el, így maradt az intézmény fenntartása, valamint a fizikai feladatokat ellátó dolgozók és 1 fő ügyviteli dolgozó bér és járulék költsége, valamint az iskola működési költsége.
Az iskola 2012. évi költségvetése 74 656 000 Ft, volt ezzel szemben a tervezet 13 688 000 Ft.
Az állam (az adósságkonszolidáció keretében) a 2012.december 28-i állapot szerinti hiteltartozásokat átvállalta: az önkormányzat 91 471 393 Ft támogatást kapott.
A bevételek (és a kiadások) összege ezzel 278 632 000 Ft.
Ebből általános tartalék: 9 000 000 Ft, céltartalék: 19 389 000 Ft, összesen tehát 28 389 000 Ft.


Összességében a helyi adó bevételek a korábbi évekhez képest mintegy 25 M Ft-al, az állami támogatás mintegy 16 M Ft-al csökkent (közel 10%), a rendkívül magas, 5,7%-os infláció mellett.
Ezt azt jelenti, hogy bár az önkormányzat működése továbbra is stabilan biztosított, a fejlesztésekhez, pályázati önerőhöz az előzőekben említett kormányzati intézkedések és a gazdasági válság együttes hatása miatt jóval kevesebb forrás jut (a korábbi 80-100 M Ft helyett legfeljebb 70 M Ft).


Dr. Nagy Sándor
polgármester

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Pályázat „titkársági ügyintézői” munkakörbe [2018. 05. 01.]

Álláslehetőség a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében [2018. 04. 28.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Műfüves sportpálya [2017. 08. 05.]

Légkondícionált helyiségek és ivókutak Vértesszőlősön [2017. 08. 02.]

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése (TAK) [2017. 07. 26.]

Tájékoztatás az orvosi ügyelet ellátásáról [2017. 07. 24.]

Új hulladékudvar nyílt Tatabányán [2017. 07. 06.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 352 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég