Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

május

2018. 05. 28.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 05. 01. (Kedd) Munka ünnepe
1
2018. 05. 02. (Szerda)
2
2018. 05. 03. (Csütörtök)
3
2018. 05. 04. (Péntek)
4
2018. 05. 05. (Szombat)
5
2018. 05. 06. (Vasárnap)
6
2018. 05. 07. (Hétfő)
7
2018. 05. 08. (Kedd)
8
2018. 05. 09. (Szerda)
9
2018. 05. 10. (Csütörtök)
10
2018. 05. 11. (Péntek)
11
2018. 05. 12. (Szombat)
12
2018. 05. 13. (Vasárnap)
13
2018. 05. 14. (Hétfő)
14
2018. 05. 15. (Kedd)
15
2018. 05. 16. (Szerda)
16
2018. 05. 17. (Csütörtök)
17
2018. 05. 18. (Péntek)
18
2018. 05. 19. (Szombat)
19
2018. 05. 20. (Vasárnap)
20
2018. 05. 21. (Hétfő)
21
2018. 05. 22. (Kedd)
22
2018. 05. 23. (Szerda)
23
2018. 05. 24. (Csütörtök)
24
2018. 05. 25. (Péntek)
25
2018. 05. 26. (Szombat)
26
2018. 05. 27. (Vasárnap)
27
2018. 05. 28. (Hétfő)
28
2018. 05. 29. (Kedd)
29
2018. 05. 30. (Szerda)
30
2018. 05. 31. (Csütörtök)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Helyi rendelet az avar-és kerti hulladékok égetéséről

Helyi rendelet az avar-és kerti hulladékok égetéséről

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2012. 03. 28. Olvasottság:2416

Helyi rendelet az avar-és kerti hulladékok égetéséről

Vértesszőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az avar-és kerti hulladékok égetéséről

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) és 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya nem terjed ki a közút lakott területen kívüli szakasza melletti avar égetésére.

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve az ingatlan előtti közterület is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és egyéb növénymaradvány;
b) tulajdonos: az ingatlan, ingatlanrész, helyiség tulajdonosa, bérlője, haszonbérlője, használója, haszonélvezője.

3. § (1) A kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban helyi komposztálással vagy közszolgáltató által történő elszállítással történhet.

4. § (1) Amennyiben a kerti hulladék helyi komposztálására vagy közszolgáltatás keretében végzett elszállítására nincs lehetőség, a kerti hulladék nyílt téri égetése minden évben kizárólag március 1. és április 30., továbbá október 1. és november 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével hétfőtől péntekig 16 és 20 óra között, szombati napokon 8 és 12 óra között lehetséges.
(2) Közterületen kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető.

5. § (1) Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös időben, esőben, továbbá erős szél esetén.
(2) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot égetni nem szabad.
(3) Az égetést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

6. § (1) Kerti hulladékot kizárólag olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti és környezeti kárt nem okoz. A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.
(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(3) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
(5) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
(6) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

7. § Aki e rendelet 4-6 §-aiban foglalt szabályokat megszegi - amennyiben cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem tartozik – szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

8. § (1) Ez a rendelet 2012. március 10-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar-és kerti hulladékok égetéséről szóló 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
 
Dr. Nagy Sándor
polgármester
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2012. március 9-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került. 
 
 
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Pályázat „titkársági ügyintézői” munkakörbe [2018. 05. 01.]

Álláslehetőség a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében [2018. 04. 28.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Műfüves sportpálya [2017. 08. 05.]

Légkondícionált helyiségek és ivókutak Vértesszőlősön [2017. 08. 02.]

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése (TAK) [2017. 07. 26.]

Tájékoztatás az orvosi ügyelet ellátásáról [2017. 07. 24.]

Új hulladékudvar nyílt Tatabányán [2017. 07. 06.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 342 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég