Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

március

2018. 03. 19.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 03. 01. (Csütörtök)
1
2018. 03. 02. (Péntek)
2
2018. 03. 03. (Szombat)
3
2018. 03. 04. (Vasárnap)
4
2018. 03. 05. (Hétfő)
5
2018. 03. 06. (Kedd)
6
2018. 03. 07. (Szerda)
7
2018. 03. 08. (Csütörtök)
8
2018. 03. 09. (Péntek)
9
2018. 03. 10. (Szombat)
10
2018. 03. 11. (Vasárnap)
11
2018. 03. 12. (Hétfő)
12
2018. 03. 13. (Kedd)
13
2018. 03. 14. (Szerda)
14
2018. 03. 15. (Csütörtök) 1848-49-es forradalom és szabadságharc
15
2018. 03. 16. (Péntek)
16
2018. 03. 17. (Szombat)
17
2018. 03. 18. (Vasárnap)
18
2018. 03. 19. (Hétfő)
19
2018. 03. 20. (Kedd)
20
2018. 03. 21. (Szerda)
21
2018. 03. 22. (Csütörtök)
22
2018. 03. 23. (Péntek)
23
2018. 03. 24. (Szombat)
24
2018. 03. 25. (Vasárnap)
25
2018. 03. 26. (Hétfő)
26
2018. 03. 27. (Kedd)
27
2018. 03. 28. (Szerda)
28
2018. 03. 29. (Csütörtök)
29
2018. 03. 30. (Péntek)
30
2018. 03. 31. (Szombat)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2011. 11. 20. Olvasottság:2254

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei törvényben kaptak felhatalmazást, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően állapítsák meg az általuk megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait. A jogalkotó célja ezzel az volt, hogy a jogalkotási folyamatban a vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

Vértesszőlős címere (M)

Fenti kötelezettségének eleget téve a képviselő-testület megalkotta a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetését szabályozó rendeletét.
A rendelet értelmében a vértesszőlősi lakosok, jogi személyek, egyéb szervezetek – elfogadásuk előtt - véleményt formálhatnak a helyi rendelet-tervezetekről.
Vannak azonban olyan tárgykörök, melyek esetében a képviselő-testület nem köteles társadalmi egyeztetésre bocsátani a tervezetet. Ezek az alábbiak: az önkormányzat költségvetése, annak végrehajtása, a helyi adók, az önkormányzat vagyona, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló rendeletek, azok a rendelet-tervezetek, melyek elfogadásához fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek, illetve azon tervezetek, melyek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.

A társadalmi egyeztetés általános formája a következő: a tervezetek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre, a véleményezésre legalább 7 napot kell biztosítani. A véleményt írásban kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.
Ezen kívül a képviselő-testület eseti jelleggel dönthet úgy, hogy bizonyos témákat érintően a lakosság egy meghatározott csoportjának (szabályozással érintettek) véleményét kifejezetten kikéri, vagy a lakosság széles körét érintő ügyekben a rendelet-tervezet megvitatására lakossági fórumot hív össze.

A rendelet szövegét az alábbiakban olvashatják.
 
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
 

Vértesszőlős Község Önkormányzata képviselő–testületének 13/2011.(IX.9.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
 

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § (1) A 7 §-ban foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes és jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban együtt: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

(2) A társadalmi egyeztetés formái:
a) az önkormányzat címére eljuttatott írásos véleményezés (a továbbiakban: általános véleményezés)
b) természetes személyek meghatározott csoportjának, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek közvetlen véleményezése
c) lakossági fórum keretében biztosított véleményezés.

2. § Az 1. § (2) a) pontjában meghatározott általános véleményezés keretében a rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján kell kifüggeszteni úgy, hogy a véleménynyilvánításra legalább 7 naptári nap álljon rendelkezésre. A véleményeket az Önkormányzat címére, írásban kell eljuttatni.

3. § (1) Az 1. § (2) b) pontjában meghatározott véleménynyilvánításra a képviselő-testület kezdeményezése alapján kerül sor, amennyiben a rendelet-tervezet a vélemény-nyilvánítók egy meghatározott csoportját érinti. A döntést a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal hozza meg.

(2) Az 1. § (2) c) pontjában meghatározott véleménynyilvánítási forma szükségességéről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal dönt.

4. § (1) A társadalmi egyeztetés keretében a rendelet-tervezetek általános véleményezésre (1. § (2) a) pont) bocsátása - a 7. §-ban meghatározott kivételekkel - minden esetben kötelező.

(2) A rendelet-tervezet előterjesztője a határidőre beérkezett véleményeket összesíti és a rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg ismerteti képviselő-testülettel.

5. § A társadalmi egyeztetés keretében nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely:
a) név nélküli,
b) sérti a közerkölcsöt, vagy más becsületét, jó hírnevét,
c) nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához.

6. § Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) az önkormányzat költségvetéséről, annak végrehajtásáról,
b) a helyi adókról,
c) az önkormányzat vagyonáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
e) a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló, illetve azokat módosító rendelet-tervezetet,
f) azt a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek,
g) azt a rendelet-tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.

7. § Ez a rendelet 2011. szeptember 10-én lép hatályba.
 
Dr. Nagy Sándor
polgármester
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
 

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

Lakossági tájékoztatás! [2017. 09. 01.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Műfüves sportpálya [2017. 08. 05.]

Légkondícionált helyiségek és ivókutak Vértesszőlősön [2017. 08. 02.]

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése (TAK) [2017. 07. 26.]

Tájékoztatás az orvosi ügyelet ellátásáról [2017. 07. 24.]

Új hulladékudvar nyílt Tatabányán [2017. 07. 06.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Tisztelt Ügyfelünk! [2017. 01. 20.]

Folytatódik a szelektív hulladékgyűjtés [2017. 01. 20.]

Kedves Gazdálkodók! [2017. 01. 18.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Országgyűlési választások 2018.04.08.
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 355 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég