Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

március

2017. 03. 26.

Ke Sze Csü Szo Va
2017. 03. 01. (Szerda)
1
2017. 03. 02. (Csütörtök)
2
2017. 03. 03. (Péntek)
3
2017. 03. 04. (Szombat)
4
2017. 03. 05. (Vasárnap)
5
2017. 03. 06. (Hétfő)
6
2017. 03. 07. (Kedd)
7
2017. 03. 08. (Szerda)
8
2017. 03. 09. (Csütörtök)
9
2017. 03. 10. (Péntek)
10
2017. 03. 11. (Szombat)
11
2017. 03. 12. (Vasárnap)
12
2017. 03. 13. (Hétfő)
13
2017. 03. 14. (Kedd)
14
2017. 03. 15. (Szerda) 1848-49-es forradalom és szabadságharc
15
2017. 03. 16. (Csütörtök)
16
2017. 03. 17. (Péntek)
17
2017. 03. 18. (Szombat)
18
2017. 03. 19. (Vasárnap)
19
2017. 03. 20. (Hétfő)
20
2017. 03. 21. (Kedd)
21
2017. 03. 22. (Szerda)
22
2017. 03. 23. (Csütörtök)
23
2017. 03. 24. (Péntek)
24
2017. 03. 25. (Szombat)
25
2017. 03. 26. (Vasárnap)
26
2017. 03. 27. (Hétfő)
27
2017. 03. 28. (Kedd)
28
2017. 03. 29. (Szerda)
29
2017. 03. 30. (Csütörtök)
30
2017. 03. 31. (Péntek)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2011. 11. 20. Olvasottság:1537

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei törvényben kaptak felhatalmazást, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően állapítsák meg az általuk megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait. A jogalkotó célja ezzel az volt, hogy a jogalkotási folyamatban a vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

Vértesszőlős címere (M)

Fenti kötelezettségének eleget téve a képviselő-testület megalkotta a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetését szabályozó rendeletét.
A rendelet értelmében a vértesszőlősi lakosok, jogi személyek, egyéb szervezetek – elfogadásuk előtt - véleményt formálhatnak a helyi rendelet-tervezetekről.
Vannak azonban olyan tárgykörök, melyek esetében a képviselő-testület nem köteles társadalmi egyeztetésre bocsátani a tervezetet. Ezek az alábbiak: az önkormányzat költségvetése, annak végrehajtása, a helyi adók, az önkormányzat vagyona, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló rendeletek, azok a rendelet-tervezetek, melyek elfogadásához fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek, illetve azon tervezetek, melyek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.

A társadalmi egyeztetés általános formája a következő: a tervezetek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre, a véleményezésre legalább 7 napot kell biztosítani. A véleményt írásban kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.
Ezen kívül a képviselő-testület eseti jelleggel dönthet úgy, hogy bizonyos témákat érintően a lakosság egy meghatározott csoportjának (szabályozással érintettek) véleményét kifejezetten kikéri, vagy a lakosság széles körét érintő ügyekben a rendelet-tervezet megvitatására lakossági fórumot hív össze.

A rendelet szövegét az alábbiakban olvashatják.
 
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
 

Vértesszőlős Község Önkormányzata képviselő–testületének 13/2011.(IX.9.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
 

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § (1) A 7 §-ban foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes és jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban együtt: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

(2) A társadalmi egyeztetés formái:
a) az önkormányzat címére eljuttatott írásos véleményezés (a továbbiakban: általános véleményezés)
b) természetes személyek meghatározott csoportjának, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek közvetlen véleményezése
c) lakossági fórum keretében biztosított véleményezés.

2. § Az 1. § (2) a) pontjában meghatározott általános véleményezés keretében a rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján kell kifüggeszteni úgy, hogy a véleménynyilvánításra legalább 7 naptári nap álljon rendelkezésre. A véleményeket az Önkormányzat címére, írásban kell eljuttatni.

3. § (1) Az 1. § (2) b) pontjában meghatározott véleménynyilvánításra a képviselő-testület kezdeményezése alapján kerül sor, amennyiben a rendelet-tervezet a vélemény-nyilvánítók egy meghatározott csoportját érinti. A döntést a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal hozza meg.

(2) Az 1. § (2) c) pontjában meghatározott véleménynyilvánítási forma szükségességéről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal dönt.

4. § (1) A társadalmi egyeztetés keretében a rendelet-tervezetek általános véleményezésre (1. § (2) a) pont) bocsátása - a 7. §-ban meghatározott kivételekkel - minden esetben kötelező.

(2) A rendelet-tervezet előterjesztője a határidőre beérkezett véleményeket összesíti és a rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg ismerteti képviselő-testülettel.

5. § A társadalmi egyeztetés keretében nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely:
a) név nélküli,
b) sérti a közerkölcsöt, vagy más becsületét, jó hírnevét,
c) nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához.

6. § Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) az önkormányzat költségvetéséről, annak végrehajtásáról,
b) a helyi adókról,
c) az önkormányzat vagyonáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
e) a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló, illetve azokat módosító rendelet-tervezetet,
f) azt a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek,
g) azt a rendelet-tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.

7. § Ez a rendelet 2011. szeptember 10-én lép hatályba.
 
Dr. Nagy Sándor
polgármester
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
 

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Nemzetközi Nőnap [2017. 03. 08.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Tisztelt Ügyfelünk! [2017. 01. 20.]

Folytatódik a szelektív hulladékgyűjtés [2017. 01. 20.]

Kedves Gazdálkodók! [2017. 01. 18.]

TISZTELT EBTARTÓ, KUTYATULAJDONOS ! [2017. 01. 17.]

Tisztelt Vértesszőlősi Vállalkozók! [2017. 01. 10.]

Vérvétel januártól a háziorvosi rendelőben [2016. 12. 25.]

Békés, szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2016. 12. 17.]

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról [2016. 12. 16.]

A jégen tartózkodás szabályai [2016. 12. 16.]

Tájékoztató a helyi adók 2017. évi rendszeréről [2016. 12. 12.]

Igazgatási szünet decemberben [2016. 11. 24.]

Meghívó Falukarácsonyra [2016. 11. 23.]

Állampolgársági eskü [2016. 10. 20.]

Vértesszőlős Község legidősebb lakóját köszöntöttük! [2016. 08. 12.]

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás [2016. 05. 18.]

FÖLD NAPJA – RAJZPÁLYÁZAT - 2016 [2016. 05. 03.]

Föld napja – Sikeres faluszépítési akció volt április 22-én! [2016. 05. 03.]

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? [2016. 04. 21.]

A Magyar Honvédség munkalehetőséget kínál [2016. 04. 12.]

Amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezés! [2016. 03. 18.]

Óvodai beíratás a 2016/2017. nevelési évre [2016. 03. 10.]

Köszönetnyilvánítás! [2016. 03. 01.]

A Föld napja. Április 22. Péntek. [2016. 02. 29.]

Vágányzári információ [2016. 02. 22.]

Önkormányzati és civil programterv 2016. első félév, Vértesszőlős [2016. 01. 28.]

FELHÍVÁS! Tisztelt Gazdálkodó! [2016. 01. 06.]

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK GYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA! [2016. 01. 03.]

Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 410 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég