Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

május

2018. 05. 26.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 05. 01. (Kedd) Munka ünnepe
1
2018. 05. 02. (Szerda)
2
2018. 05. 03. (Csütörtök)
3
2018. 05. 04. (Péntek)
4
2018. 05. 05. (Szombat)
5
2018. 05. 06. (Vasárnap)
6
2018. 05. 07. (Hétfő)
7
2018. 05. 08. (Kedd)
8
2018. 05. 09. (Szerda)
9
2018. 05. 10. (Csütörtök)
10
2018. 05. 11. (Péntek)
11
2018. 05. 12. (Szombat)
12
2018. 05. 13. (Vasárnap)
13
2018. 05. 14. (Hétfő)
14
2018. 05. 15. (Kedd)
15
2018. 05. 16. (Szerda)
16
2018. 05. 17. (Csütörtök)
17
2018. 05. 18. (Péntek)
18
2018. 05. 19. (Szombat)
19
2018. 05. 20. (Vasárnap)
20
2018. 05. 21. (Hétfő)
21
2018. 05. 22. (Kedd)
22
2018. 05. 23. (Szerda)
23
2018. 05. 24. (Csütörtök)
24
2018. 05. 25. (Péntek)
25
2018. 05. 26. (Szombat)
26
2018. 05. 27. (Vasárnap)
27
2018. 05. 28. (Hétfő)
28
2018. 05. 29. (Kedd)
29
2018. 05. 30. (Szerda)
30
2018. 05. 31. (Csütörtök)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2011. 11. 20. Olvasottság:2444

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei törvényben kaptak felhatalmazást, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően állapítsák meg az általuk megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait. A jogalkotó célja ezzel az volt, hogy a jogalkotási folyamatban a vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

Vértesszőlős címere (M)

Fenti kötelezettségének eleget téve a képviselő-testület megalkotta a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetését szabályozó rendeletét.
A rendelet értelmében a vértesszőlősi lakosok, jogi személyek, egyéb szervezetek – elfogadásuk előtt - véleményt formálhatnak a helyi rendelet-tervezetekről.
Vannak azonban olyan tárgykörök, melyek esetében a képviselő-testület nem köteles társadalmi egyeztetésre bocsátani a tervezetet. Ezek az alábbiak: az önkormányzat költségvetése, annak végrehajtása, a helyi adók, az önkormányzat vagyona, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló rendeletek, azok a rendelet-tervezetek, melyek elfogadásához fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek, illetve azon tervezetek, melyek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.

A társadalmi egyeztetés általános formája a következő: a tervezetek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre, a véleményezésre legalább 7 napot kell biztosítani. A véleményt írásban kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.
Ezen kívül a képviselő-testület eseti jelleggel dönthet úgy, hogy bizonyos témákat érintően a lakosság egy meghatározott csoportjának (szabályozással érintettek) véleményét kifejezetten kikéri, vagy a lakosság széles körét érintő ügyekben a rendelet-tervezet megvitatására lakossági fórumot hív össze.

A rendelet szövegét az alábbiakban olvashatják.
 
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
 

Vértesszőlős Község Önkormányzata képviselő–testületének 13/2011.(IX.9.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
 

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § (1) A 7 §-ban foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes és jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban együtt: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

(2) A társadalmi egyeztetés formái:
a) az önkormányzat címére eljuttatott írásos véleményezés (a továbbiakban: általános véleményezés)
b) természetes személyek meghatározott csoportjának, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek közvetlen véleményezése
c) lakossági fórum keretében biztosított véleményezés.

2. § Az 1. § (2) a) pontjában meghatározott általános véleményezés keretében a rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján kell kifüggeszteni úgy, hogy a véleménynyilvánításra legalább 7 naptári nap álljon rendelkezésre. A véleményeket az Önkormányzat címére, írásban kell eljuttatni.

3. § (1) Az 1. § (2) b) pontjában meghatározott véleménynyilvánításra a képviselő-testület kezdeményezése alapján kerül sor, amennyiben a rendelet-tervezet a vélemény-nyilvánítók egy meghatározott csoportját érinti. A döntést a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal hozza meg.

(2) Az 1. § (2) c) pontjában meghatározott véleménynyilvánítási forma szükségességéről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal dönt.

4. § (1) A társadalmi egyeztetés keretében a rendelet-tervezetek általános véleményezésre (1. § (2) a) pont) bocsátása - a 7. §-ban meghatározott kivételekkel - minden esetben kötelező.

(2) A rendelet-tervezet előterjesztője a határidőre beérkezett véleményeket összesíti és a rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg ismerteti képviselő-testülettel.

5. § A társadalmi egyeztetés keretében nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely:
a) név nélküli,
b) sérti a közerkölcsöt, vagy más becsületét, jó hírnevét,
c) nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához.

6. § Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) az önkormányzat költségvetéséről, annak végrehajtásáról,
b) a helyi adókról,
c) az önkormányzat vagyonáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
e) a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló, illetve azokat módosító rendelet-tervezetet,
f) azt a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek,
g) azt a rendelet-tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.

7. § Ez a rendelet 2011. szeptember 10-én lép hatályba.
 
Dr. Nagy Sándor
polgármester
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
 

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Pályázat „titkársági ügyintézői” munkakörbe [2018. 05. 01.]

Álláslehetőség a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében [2018. 04. 28.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Műfüves sportpálya [2017. 08. 05.]

Légkondícionált helyiségek és ivókutak Vértesszőlősön [2017. 08. 02.]

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése (TAK) [2017. 07. 26.]

Tájékoztatás az orvosi ügyelet ellátásáról [2017. 07. 24.]

Új hulladékudvar nyílt Tatabányán [2017. 07. 06.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 335 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég