Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

június

2017. 06. 25.

Ke Sze Csü Szo Va
2017. 06. 01. (Csütörtök)
1
2017. 06. 02. (Péntek)
2
2017. 06. 03. (Szombat)
3
2017. 06. 04. (Vasárnap)
4
2017. 06. 05. (Hétfő)
5
2017. 06. 06. (Kedd)
6
2017. 06. 07. (Szerda)
7
2017. 06. 08. (Csütörtök)
8
2017. 06. 09. (Péntek)
9
2017. 06. 10. (Szombat)
10
2017. 06. 11. (Vasárnap)
11
2017. 06. 12. (Hétfő)
12
2017. 06. 13. (Kedd)
13
2017. 06. 14. (Szerda)
14
2017. 06. 15. (Csütörtök)
15
2017. 06. 16. (Péntek)
16
2017. 06. 17. (Szombat)
17
2017. 06. 18. (Vasárnap)
18
2017. 06. 19. (Hétfő)
19
2017. 06. 20. (Kedd)
20
2017. 06. 21. (Szerda)
21
2017. 06. 22. (Csütörtök)
22
2017. 06. 23. (Péntek)
23
2017. 06. 24. (Szombat)
24
2017. 06. 25. (Vasárnap)
25
2017. 06. 26. (Hétfő)
26
2017. 06. 27. (Kedd)
27
2017. 06. 28. (Szerda)
28
2017. 06. 29. (Csütörtök)
29
2017. 06. 30. (Péntek)
30

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2011. 11. 20. Olvasottság:1709

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei törvényben kaptak felhatalmazást, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően állapítsák meg az általuk megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait. A jogalkotó célja ezzel az volt, hogy a jogalkotási folyamatban a vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

Vértesszőlős címere (M)

Fenti kötelezettségének eleget téve a képviselő-testület megalkotta a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetését szabályozó rendeletét.
A rendelet értelmében a vértesszőlősi lakosok, jogi személyek, egyéb szervezetek – elfogadásuk előtt - véleményt formálhatnak a helyi rendelet-tervezetekről.
Vannak azonban olyan tárgykörök, melyek esetében a képviselő-testület nem köteles társadalmi egyeztetésre bocsátani a tervezetet. Ezek az alábbiak: az önkormányzat költségvetése, annak végrehajtása, a helyi adók, az önkormányzat vagyona, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló rendeletek, azok a rendelet-tervezetek, melyek elfogadásához fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek, illetve azon tervezetek, melyek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.

A társadalmi egyeztetés általános formája a következő: a tervezetek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre, a véleményezésre legalább 7 napot kell biztosítani. A véleményt írásban kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.
Ezen kívül a képviselő-testület eseti jelleggel dönthet úgy, hogy bizonyos témákat érintően a lakosság egy meghatározott csoportjának (szabályozással érintettek) véleményét kifejezetten kikéri, vagy a lakosság széles körét érintő ügyekben a rendelet-tervezet megvitatására lakossági fórumot hív össze.

A rendelet szövegét az alábbiakban olvashatják.
 
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
 

Vértesszőlős Község Önkormányzata képviselő–testületének 13/2011.(IX.9.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
 

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § (1) A 7 §-ban foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes és jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban együtt: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

(2) A társadalmi egyeztetés formái:
a) az önkormányzat címére eljuttatott írásos véleményezés (a továbbiakban: általános véleményezés)
b) természetes személyek meghatározott csoportjának, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek közvetlen véleményezése
c) lakossági fórum keretében biztosított véleményezés.

2. § Az 1. § (2) a) pontjában meghatározott általános véleményezés keretében a rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján kell kifüggeszteni úgy, hogy a véleménynyilvánításra legalább 7 naptári nap álljon rendelkezésre. A véleményeket az Önkormányzat címére, írásban kell eljuttatni.

3. § (1) Az 1. § (2) b) pontjában meghatározott véleménynyilvánításra a képviselő-testület kezdeményezése alapján kerül sor, amennyiben a rendelet-tervezet a vélemény-nyilvánítók egy meghatározott csoportját érinti. A döntést a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal hozza meg.

(2) Az 1. § (2) c) pontjában meghatározott véleménynyilvánítási forma szükségességéről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal dönt.

4. § (1) A társadalmi egyeztetés keretében a rendelet-tervezetek általános véleményezésre (1. § (2) a) pont) bocsátása - a 7. §-ban meghatározott kivételekkel - minden esetben kötelező.

(2) A rendelet-tervezet előterjesztője a határidőre beérkezett véleményeket összesíti és a rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg ismerteti képviselő-testülettel.

5. § A társadalmi egyeztetés keretében nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely:
a) név nélküli,
b) sérti a közerkölcsöt, vagy más becsületét, jó hírnevét,
c) nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához.

6. § Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) az önkormányzat költségvetéséről, annak végrehajtásáról,
b) a helyi adókról,
c) az önkormányzat vagyonáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
e) a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló, illetve azokat módosító rendelet-tervezetet,
f) azt a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek,
g) azt a rendelet-tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.

7. § Ez a rendelet 2011. szeptember 10-én lép hatályba.
 
Dr. Nagy Sándor
polgármester
Dr. Lázár Gabriella
jegyző
 

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Másodfokú hőségriasztás lépett életbe 2017.06.21-e éjféltől 06.26-ig! [2017. 06. 22.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Tisztelt Ügyfelünk! [2017. 01. 20.]

Folytatódik a szelektív hulladékgyűjtés [2017. 01. 20.]

Kedves Gazdálkodók! [2017. 01. 18.]

TISZTELT EBTARTÓ, KUTYATULAJDONOS ! [2017. 01. 17.]

Tisztelt Vértesszőlősi Vállalkozók! [2017. 01. 10.]

Vérvétel januártól a háziorvosi rendelőben [2016. 12. 25.]

Békés, szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2016. 12. 17.]

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról [2016. 12. 16.]

A jégen tartózkodás szabályai [2016. 12. 16.]

Tájékoztató a helyi adók 2017. évi rendszeréről [2016. 12. 12.]

Igazgatási szünet decemberben [2016. 11. 24.]

Meghívó Falukarácsonyra [2016. 11. 23.]

Állampolgársági eskü [2016. 10. 20.]

Vértesszőlős Község legidősebb lakóját köszöntöttük! [2016. 08. 12.]

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás [2016. 05. 18.]

FÖLD NAPJA – RAJZPÁLYÁZAT - 2016 [2016. 05. 03.]

Föld napja – Sikeres faluszépítési akció volt április 22-én! [2016. 05. 03.]

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? [2016. 04. 21.]

A Magyar Honvédség munkalehetőséget kínál [2016. 04. 12.]

Amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezés! [2016. 03. 18.]

Óvodai beíratás a 2016/2017. nevelési évre [2016. 03. 10.]

Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 291 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég