Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

május

2018. 05. 25.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 05. 01. (Kedd) Munka ünnepe
1
2018. 05. 02. (Szerda)
2
2018. 05. 03. (Csütörtök)
3
2018. 05. 04. (Péntek)
4
2018. 05. 05. (Szombat)
5
2018. 05. 06. (Vasárnap)
6
2018. 05. 07. (Hétfő)
7
2018. 05. 08. (Kedd)
8
2018. 05. 09. (Szerda)
9
2018. 05. 10. (Csütörtök)
10
2018. 05. 11. (Péntek)
11
2018. 05. 12. (Szombat)
12
2018. 05. 13. (Vasárnap)
13
2018. 05. 14. (Hétfő)
14
2018. 05. 15. (Kedd)
15
2018. 05. 16. (Szerda)
16
2018. 05. 17. (Csütörtök)
17
2018. 05. 18. (Péntek)
18
2018. 05. 19. (Szombat)
19
2018. 05. 20. (Vasárnap)
20
2018. 05. 21. (Hétfő)
21
2018. 05. 22. (Kedd)
22
2018. 05. 23. (Szerda)
23
2018. 05. 24. (Csütörtök)
24
2018. 05. 25. (Péntek)
25
2018. 05. 26. (Szombat)
26
2018. 05. 27. (Vasárnap)
27
2018. 05. 28. (Hétfő)
28
2018. 05. 29. (Kedd)
29
2018. 05. 30. (Szerda)
30
2018. 05. 31. (Csütörtök)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Napirenden az adórendelet felülvizsgálata

Napirenden az adórendelet felülvizsgálata

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2010. 12. 15. Olvasottság:3223

adórendelet felülvizsgálata

Vértesszőlős község Képviselő-testülete 2010. december 9-i ülésén napirendre tűzte a 18/2008 (XII.12.) Kt. helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatát. Az adórendelet felülvizsgálata minden évben a Képviselő testületi munkaterv része, azonban módosításra utoljára 2008-ban került. A felülvizsgálat kezdeményezése lakossági, illetve képviselői kérésre történt.

A településünkön működő vállalkozások a 2010-es évben erőteljesen érzékelték a Magyarországra begyűrűző, illetve a belpolitikai helyzet hatására kialakult gazdasági válság következményeit. Vértesszőlős vállalkozóiban is megfogalmazódott az a kérés, hogy az Önkormányzat terheik enyhítésére csökkentse a helyi adókat.
A Képviselő-testületi ülést megelőzően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta az adórendelet felülvizsgálatát, melyen a jelenlegi adófizetés alakulásáról a következő tájékoztatás hangzott el.
Az Önkormányzat helyi adó bevétele 2010-ben és 2009-ben is átlagosan 140 millió forint. A képviselő testület az éves költségvetés keretében határozza meg a helyi adók felhasználási jogcímét, az előző ciklus gyakorlata, az volt, hogy az iparűzési adót a fejlesztési tartalékba helyezte, míg a többi adónemet működési célokra használta. 
 
Működési célra felhasznált bevételek:
A működési célra történő felhasználásnál fedezetet jelentettek az intézmények (óvoda, bölcsőde, iskola, művelődési ház) kiadásainak finanszírozásra. Itt meg kell említenünk, hogy a vállalkozások mellett a lakosságtól levont SZJA – állam által visszaadott 8%-a – is segíti az önkormányzati intézmények működésfinanszírozását. Ilyen címen 2010-ben 65 M Ft-ot kapott az önkormányzat.
A következők összegek a település beruházásainak, felújításainak részbeni finanszírozását szolgálták:
 
A táblázatból látható, hogy a fejlesztések fedezetétére fordított helyi iparűzési adó meghaladja a teljes helyi adóbevétel 50 %-át.
Vizsgálatra került az adófizetők köre annak érdekében, hogy az adócsökkentésről döntés születhessen. Megállapítást nyert, hogy a Vértesszőlősön működő 425 vállalkozásból az első 11 vállalkozás fizeti az adó 51,35-át a következők szerint:

Az előrejelzések szerint e vállalkozói körben már a 2010-es évben jelentős, közel 10 milliós nagyságrendű adófizetés csökkenés várható, részben felszámolások megindulása, részben telephely áthelyezések miatt.

További vizsgálat tárgya volt a 2009. évben 2,5 millió forintos adóalapig adózók nagyságrendjének vizsgálata, melyből azt a következtetést lehet levonni, hogy 249 vállalkozás által megfizetett iparűzési adó a 4,3 millió forintot, azaz az befizetett adó 5,66%-át sem éri el. Ilyen nagyságrendű helyi adó terheket a lakosság is elvisel például a gépjárműadó és az építményadó esetében. Ez a vállalkozások 70%-át érinti. Várhatóan ebben a körben is csökkenni fog az adófizetési tendencia az értékesítési volumenek visszaesése miatt.
 Amennyiben 2,5 millió forint adóalapig mentesség kerülne bevezetésre ez a vállalkozói kör nem fizetne iparűzési adót, ami önmagában még nem jelentős, de Vértesszőlősön a vállalkozók igen magas százaléka (pl. az első 40 legnagyobb adófizetőből 31) megosztja több település között az adóját, aminek következményeként fenn áll a veszélye, hogy a megosztás oly módon történik, hogy a mentességet biztosító településre a mentesség határáig oszt. Ez azt vonná maga után, hogy nem 4,3 millió forinttal csökkenne az adó, hanem akár 10-15 millió forinttal is.
Felvetődött kérésként, hogy milyen adóbevétel kiesést jelentene az 1‰-es adómérték csökkenése, azaz ha 2%-ról 1,9%-ra mérséklődne az adó. A számítások szerint ez 4,5 millió forint csökkenést eredményezne a 2009. évi adófizetést figyelembe véve, azonban látható, hogy az adózók 70%-át lényegesen nem érintené.

A számadatok ismeretében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megállapította, hogy az iparűzési adó esetében, mely az elmúlt időszakban beruházási, és fejlesztési célra került felhasználásra nem javasol adómérték csökkentést, vagy adóalap tekintetében mentesség bevezetését. Kiemelve, hogy ez az adóbevétel a település fejlődését szolgálja és az itt tevékenykedő vállalkozók a helyi fejlesztésekhez, járulnak hozzá adójuk befizetésével. További indokként merült fel az egyébként is bekövetkező, akár 20-25%-ot elérő, adóbevétel csökkenés, ami megnehezíti a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítását, illetve szűkíti a jövőbeni terveket. A beruházások, karbantartások, felújítások során törekszik az Önkormányzat helyi vállalkozókat megbízni, helyi vállalkozóknak munkát adni, akik iparűzési adójukkal támogatják a település fejlődését. Javaslat érkezett arra, hogy a nehéz helyzetbe kerülő helyi lakosok megsegítésére a 2011-es költségvetésben kerüljön megemelésre a szociális alap, amit támogattak a képviselők.

A telekadó mértékének felülvizsgálatáról is tárgyalt a bizottság, azonban itt elhangzott, hogy a 2007. évi emelés indokai mai is fennállnak. A magas telekadóval ösztönözni kívánja az ingatlan tulajdonosokat a beépítésre, vagy értékesítésre. Egy-egy eset lehetséges, amikor szociális problémák miatt az építkezések nem kezdődhetnek meg, ezekre az esetekre megoldás a méltányosság kérése, mellyel – a feltételek megléte esetén – a lakosok élhetnek.

A Képviselő-testület meghallgatva az adórendelet felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, a 2011-es évre vonatkozóan az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység esetén az iparűzési adómérték-csökkentés és adóalap-mentesség bevezetésének tekintetében, valamint a telekadó csökkentésében nem hozott határozatot. A jogszabályi változásokhoz igazodva pontosította az adómentességekről szóló szabályozásban (7.§ (l) f.) az „építményt” „épület” elnevezésre, valamint az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén (5.§ (2) b.) az 5.000,-Ft-ra megállított adómértéket 1.000,- Ft-ra csökkentette.
 
Szücsné Posztovics Ilona
Önkormányzati képviselő
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
 

Dokumentum letöltése>>>

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Pályázat „titkársági ügyintézői” munkakörbe [2018. 05. 01.]

Álláslehetőség a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében [2018. 04. 28.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Műfüves sportpálya [2017. 08. 05.]

Légkondícionált helyiségek és ivókutak Vértesszőlősön [2017. 08. 02.]

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése (TAK) [2017. 07. 26.]

Tájékoztatás az orvosi ügyelet ellátásáról [2017. 07. 24.]

Új hulladékudvar nyílt Tatabányán [2017. 07. 06.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 334 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég