Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

február

2019. 02. 20.

Ke Sze Csü Szo Va
2019. 02. 01. (Péntek)
1
2019. 02. 02. (Szombat)
2
2019. 02. 03. (Vasárnap)
3
2019. 02. 04. (Hétfő)
4
2019. 02. 05. (Kedd)
5
2019. 02. 06. (Szerda)
6
2019. 02. 07. (Csütörtök)
7
2019. 02. 08. (Péntek)
8
2019. 02. 09. (Szombat)
9
2019. 02. 10. (Vasárnap)
10
2019. 02. 11. (Hétfő)
11
2019. 02. 12. (Kedd)
12
2019. 02. 13. (Szerda)
13
2019. 02. 14. (Csütörtök)
14
2019. 02. 15. (Péntek)
15
2019. 02. 16. (Szombat)
16
2019. 02. 17. (Vasárnap)
17
2019. 02. 18. (Hétfő)
18
2019. 02. 19. (Kedd)
19
2019. 02. 20. (Szerda)
20
2019. 02. 21. (Csütörtök)
21
2019. 02. 22. (Péntek)
22
2019. 02. 23. (Szombat)
23
2019. 02. 24. (Vasárnap)
24
2019. 02. 25. (Hétfő)
25
2019. 02. 26. (Kedd)
26
2019. 02. 27. (Szerda)
27
2019. 02. 28. (Csütörtök)
28

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Gazdasági program 2015-2019

Gazdasági program 2015-2019

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2015. 04. 21. Olvasottság:3703

Gazdasági program 2015-2019

Vértesszőlős címere (S)

Vértesszőlős Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2019. közötti időszakra

1. Helyzetelemzés

Vértesszőlős község kedvező elhelyezkedése és Tatabánya melletti gazdasági környezet hatásaként az országos átlagot meghaladó gazdasági-pénzügyi feltételekkel rendelkezik.
A község rendelkezik az alap infrastruktúrával, így kiépült a belterületi szennyvízcsatorna-rendszer, a gázhálózat, az ivóvízhálózat, a telefon, a kábel TV, a követelményeknek megfelelő a háztartási hulladékgyűjtés és elhelyezés, a szelektív hulladékgyűjtés a lakosság körében kedvező fogadtatásra talált.

A 2008 szeptemberétől kiteljesedő gazdasági válság következményeként folyamatosan észlelhetők annak negatív hatásai: a növekvő munkanélküliség, a növekvő szociális támogatási igények, csökkenő adóbevételek, csökkenő állami támogatás és pályázati források stb. A válság talán egyetlen pozitív hatása az önkormányzat számára a csökkenő építőipari árak miatti alacsonyabb felújítási, építési költségek.
A pályázati rendszerekben előtérbe kerültek az energiatakarékossági és környezetvédelmi célok támogatása.

Intézményeink közül az óvoda és sportközpont épületeinek állapota jelentős részben felújításra szorulnak. A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde esetében az épület felújítása helyett új építés jelentene végleges megoldást.

Civil szervezetek, (Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Együttes, Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Pátria Faluközösségi Egyesület, Vértes-szőlősi Polgárőr Egyesület, Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület) Egyházközségek működnek a településen. Jelentősen hozzájárulnak a falu lakosságának aktív közösségi életéhez, sok esetben munkájukkal az önkormányzat működését is segítik.

A településen élők tájékoztatását szolgálja a havonta megjelenő Vértesszőlősi Hírmondó újság, és a végleges ORTT engedéllyel rendelkező Samu TV és honlap (www.vertesszolos.hu).

Vértesszőlősre évtizedek óta kiemelkedő nemzetiségi kulturális tevékenység jellemző. Hagyományos rendezvényeink a Farsangi bál, Augusztus 20-i falunapi ünnepségek, Szüreti fel-vonulás és bál, Idősek Napja, Falukarácsony. A 2006-tól működő Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat egyik fő feladata a hagyományőrzés. Ebben kiemelkedő szerepe van Zimozeleny Asszonykórusnak. A falu kulturális rendezvényein tevékenyen részt vesznek, de vannak önálló szervezésű programjaik is, mint a nagy sikerű hagyományőrző Szőlősi Lakodalmas és a Tollfosztó.

Nemzetközi kapcsolataink: a szlovákiai Turany és Udvard, valamint a német Muhr am See településekkel elsősorban a fiatalok nyelvtanulását, csereüdültetését a hagyományok ápolását, baráti kapcsolatok fenntartását, létrehozását szolgálják.
Belföldi együttműködéseink fő területe a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás, a Vértes-Gerecse LEADER Helyi Akciócsoport, Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, MÖSZ, Polgármesterek a Falukért Egyesület és az Által-ér Szövetség, Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.

2. Főbb célok

2.1. Az intézmények színvonalas működtetése, fejlesztése:

2.1.1. Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

- A kor igényeinek és követelményeknek megfelelő minőségű szakmai munka biztosítása, fenntartása.
- Pályázat benyújtása a Nemzetgazdasági Miniszter által kiírt költségvetési forrás terhére, illetve pályázat benyújtása a TOP 1.4 forrás terhére új óvoda és bölcsőde építésére.
- Az udvari játszótér folyamatos fejlesztése.
- A dologi és rezsi kiadások racionalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése.

2.1.2. Általános Iskola

- A korszerű szakmai követelmények biztosítása. Cél a 100 %-os szakos ellátottság biztosítása. Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához alapvető feladat évente a tanulói létszám növelése évfolyamonként 20-25 főre.
- Kiemelt feladat a számítástechnika és különösen az angol nyelv minőségi oktatásának folytatása személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése.
- Fontos cél az iskola területének mielőbbi körbekerítése, egy zárható kerékpártároló megépítése, kisebb állagmegóvó munkálatok elvégzése.
- Az új épületben, az udvar térkövezésében keletkezett garanciális javítási munkák halasztást nem tűrő érvényesítése a kivitelezővel.
- Az épületek fotovoltaikus energiatermelő rendszerrel történő ellátása, melyre fedezetet biztosít az elnyert KEOP támogatás.
- A későbbiekben iskolai sportcsarnok építésének megvalósíthatósági elemzése.
- A dologi és rezsi kiadások racionalizálása, folyamatos figyelemmel kísérése.

2.1.3. Közösségi Ház

- A szervezet és a szakmai munka elmúlt években elért jelentős eredményeinek további fejlesz-tése, a lakosság igényeihez igazodó programok szervezése, az ehhez szükséges anyagi keret biztosítása.
- Az épületek fotovoltaikus energiatermelő rendszerrel történő ellátása, melyre fedezetet bizto-sít az elnyert KEOP támogatás.
- Az udvar és a pince rekonstrukciója.
- Maximális kihasználtság biztosítása, a bevételek lehetőség szerinti növelése, szükség szerint vállalkozói rendezvények céljára történő kiadás.
- A rendezvények hangosítását szolgáló, könnyen kezelhető eszközök beszerzése.
- Az épületek fotovoltaikus energiatermelő rendszerrel történő ellátása, melyre fedezetet biztosít az elnyert KEOP támogatás.

2.1.4. Tájház

- Az összegyűjtött tárgyi emlékek, bemutatott eszközök rendszeres karbantartása, restaurálása a tatabányai Múzeum segítségével, szakmai felügyeletével.

- Az igény szerinti nyitva tartás biztosítása.
- A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület bemutatóterme és a pince színvonalas kialakítása.
- További hatékony együttműködés a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal az üzemeltetésben.
- Szomszéd telekből lehetőség szerint bővíteni a területet vásárlás útján.
- Tájház bővítése, kültéri részek parkosítása, kültéri építmények növelése.

2.1.5. Sportközpont

- A Vértesszőlősi Sportegyesülettel közösen, pályázati forrásból és önkormányzati saját erő felhasználásával felújítani az öltözőket és vizesblokkokat, valamint új öltözők létrehozása a tetőtér beépítésével.
- Az intézmény megfelelő működési színvonalának biztosítása a szükséges karbantartásokkal.
- A szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása az intézményt igénybe vevők számára.
- Racionális energia felhasználás, folyamatos költség ellenőrzés.
- Maximális kihasználtság biztosítása, a bevételek lehetőség szerinti növelése, szükség szerint vállalkozói rendezvények céljára történő kiadás.
- További sportágak műveléséhez szükséges fejlesztések végrehajtása, lehetőség esetén vállalkozói tőke bevonásával is.
- A VSE általi üzemeltetés lehetőségének vizsgálata.

2.1.6. Egészségház és Gyógyszertár

- Az egészségügyi intézmények továbbra is vállalkozásba adással működnek, a szervezeti forma változtatása nem indokolt.
- Az évi karbantartási feladatokat a költségvetésben meghatározott mértékben kell megvalósítani.
- Kiemelt cél az épületek külső-belső energetikai korszerűsítése pályázati forrásból. Ehhez az audit végső eredményei rövidesen rendelkezésre állnak.
- Az Egészségház fotovoltaikus energiatermelő rendszerrel történő ellátása, melyre fedezetet biztosít az elnyert KEOP támogatás.

2.1.7. Temető

- Folytatni kell az ápolt környezet megteremtését.
- A ravatalozóban temperáló fűtési lehetőséget kell kiépíteni.
- A Múzeum utca felé eső homlokzati kerítés kiépítése is fontos feladat.
- A temetői kápolna felújításához támogatás nyújtása (építőanyag, munkaerő) az Egyházközség részére.

2.1.8. Polgármesteri Hivatal

- Megvizsgálandó a hivatal átalakításának a lehetősége az ügyfélkiszolgálás és a napi munka színvonalának növelése céljából.
- Az épületek fotovoltaikus energiatermelő rendszerrel történő ellátása, melyre fedezetet biztosít az elnyert KEOP támogatás.

2.1.9. Vértesszőlősi Közösségi TV

- Stabil személyi háttér folyamatos biztosítása.
- Naprakész híranyagok közlése.
- A szolgáltatási jelleg erősítése, a vállalkozói hirdetési lehetőségek maximális kihasználása.
- A rendezvényeket megörökítő régi kamera lecserélése egy új, full HD minőségű készülékre.

2.2. A község infrastruktúrájának, közüzemi szolgáltatásainak korszerű és színvonalas működtetése és fejlesztése

2.2.1. Utak, csapadékvíz elvezetés

- A még makadám burkolatú önkormányzati hatáskörű belterületi utakat szilárd burkolattal kell ellátni, illetve a burkoltakat felújítani, melynek ütemezésében meghatározó a lakossági hozzájárulás és a pályázati lehetőségek.
- Az úthibák folyamatos felmérése, kijavítása.
- A község teljes belterületére vonatkozó (utca szinten elindulva) csapadékvíz-elvezetési ter-veket elkészíteni, aktualizálni szükséges, a meglévő vízelvezetők folyamatos karbantartása, felújítása szükséges, az egyes területek vízelvezetését biztonságosabbá kell tenni.
- Az útépítési, járdaépítési és felújítási munkáknál nagyobb szerepet kell biztosítani a lakossági közreműködésnek,
- A külterületi útkarbantartásokat a közlekedhetőség biztosításával, felújításokat az érintett telektulajdonosok közreműködésével tervezzük.
- Kiemelt célok a Tanács és Hegyalja utcák felújítása.
- Elkerülő, tehermentesítő út építése szükséges az Északi lakótelepnél, Baj felőli részen, 1-es úti csatlakozással.
- Gazdasági övezet létrehozása, ipari, szolgáltató park kialakítása.
- Által-ér híd felújítása.

2.2.2. Települési folyékony kommunális hulladék

A szennyvízelvezető hálózat kiépült, karbantartására, felújítására az ÉDV Zrt. amortizációs alapja a forrás. A tatabányai szennyvíztisztító kapacitása hosszú távra is megoldja akár a további növekedés gondjait is. A teljes körű bekötést figyelemmel kell kísérni.
Az északi lakótelep beruházóitól a kiépült csatorna közmű önkormányzati tulajdonba fog kerülni. Hosszú távon biztosítani kell, hogy a rendszer elöregedése után források álljanak rendelkezésre annak felújítására.

2.2.3. Települési szilárd kommunális hulladék

Az illegális szemétlerakókat meg kell szüntetni, az illegális szemétlerakást szankcionálni kell. Hosszú távon meg kell oldani az érintett telektulajdonosok közreműködésével és anyagi támogatásával a volt közösségi lerakó rekultiválását.
A szelektív gyűjtés fontosságára kiemelt figyelmet kell fordítani. A hulladék termelésének csökkentése érdekében felvilágosító kampányok, önkormányzat rendezvények szervezése, támogatása.
Szelektív hulladékgyűjtés háztól történő elszállításának bevezetése.

2.2.4. Ivóvíz ellátás

Az ivóvízellátás rövid- és középtávon biztonságosan megoldott. A szolgáltatóval el kell érni a stabil víznyomás biztosítását az ehhez szükséges beruházásokkal (a rendszer két részre osztása, hidroglóbusz építése). Különös probléma a külterületi Baromállási dűlő vízellátása, ahol a lakossági kezdeményezéseket a lehetőségekhez mérten támogatni szükséges.

2.2.5. Villamos energia és kommunikációs szolgáltatások

Az elektromos-, telefon-, kábel TV hálózatok felújításainál javasolni, új létesítéseknél előírni szükséges a földkábelek kizárólagos alkalmazását.

3. Közterületek, környezetvédelem

- Következetesen érvényesíteni szükséges azt az elvet, hogy a közterület szépítése, karbantartása minden lakó érdeke, de kisajátítani, kizárólagosan használni nem megengedhető. A közterület használati önkormányzati rendeletet szigorúbban be kell tartatni.
- Meg kell őrizni, sőt a lehetőségek határáig növelni szükséges a parkok zöldterületét.
- Folyamatosan célszerű fa telepítési akciók szervezése a közterületeken a lakosság részvételével.
- Felmerült az igény az Által-érhez vezető kerékpáros bekötő út melletti zöldterület hasznosítására, kerékpáros pihenő, közösségi tér kialakítására pályázati forrás felhasználásával és a lakosság bevonásával.
- 2014-ben az önkormányzat nyilvános tervezési pályázatot hirdetett a falu központjában lévő újonnan kialakított téren elhelyezendő biciklitárolóra, melynek fontos kritériuma volt, hogy figyelemfelhívásként utaljon a település látványosságára, az itt feltárt egyedülálló őskori leleteket bemutató kiállítóhelyre. A beérkezett pályamunkák közül kiválasztásra került a díjazásra érdemes terv. Ennek megépítéséhez - a közeljövőben - a szükséges összeg elkülönítése javasolt.
- Folyamatosan fel kell újítani a parkokban lévő térbútorokat, emlékműveket.
- Javaslatokat szükséges kidolgozni a zöld hulladékok kezelésére, gyűjtésére.
- A régi buszmegállók lecserélése a szerződés lejárta után, a célra alkalmasabb és esztétikusabb fa építményekre
- A környezetszennyező tevékenységeket fel kell tárni, lakossági összefogással jelentős mértékben csökkenteni szükséges az illegális hulladéklerakókat.
- A szolgáltatóval minden évben felül kell vizsgálni a szennyvízcsatorna-rendszer használatának szabályszerűségét.
- Fel kell számolni a forgalomból kivont járművek közterületi tárolását.
- A közterületek „zöldítése”, parkosítása, fásítása lakossági bevonással, park kialakítása Múzeum alatti területen.
Múzeumot jelző, irányító, figyelemfelhívó Szakóca szobor elkészíttetése, felállítása.

4. Kultúra, sport, idegenforgalom

- Kulturális és Oktatási Bizottság az éves programterv szerinti önkormányzati rendezvényeket szervezi, koordinálja, bevonva a kulturális szervezőt, az oktatási intézményeket, a civil szervezeteket és a lakosságot.
- A Közösségi Ház saját programjai mellett, ahogy eddig is történt, helyet kell adjon a helyi civil szervezeteknek is. A hagyományőrző rendezvények, a nemzetiségi kultúra ápolása és az ifjúság kulturált szórakozása kell, hogy a művelődési tevékenység fő iránya legyen.
- Továbbra is folytatni kell a Nemzeti Művelődési Intézet által finanszírozott Kulturális Köz-foglalkoztatási programot, mely keretében 2 fő segíti a település kulturális rendezvényeit. A Közösségi Ház és a Könyvtár napi feladatellátásában vesznek részt, valamint szükség szerint a polgármesteri hivatalban végeznek adminisztratív munkát.
- A civil szervezeteket ösztönözni kell saját bevételeik növelésére, pályázati források igény-bevételére.
- A külföldi testvér-települési kapcsolatokat olyan módon kell alakítani, hogy segítsék
- a fiatalok nyelvtanulását
- a nemzetiségi kultúra őrzését
- az EU kapcsolatok harmonikus fejlődését
- A községi sport szervezője és irányítója a helyi sportegyesület (VSE).
- Az önkormányzat a létesítmények biztosításával és anyagi támogatással segíti a helyi fiatalok és a lakók sportolási tevékenységét, szórakozását.
- Az idegenforgalom jelentős részét a térség egyik legnagyobb attrakciója a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Kiállítóhelye generálja. Kiemelt cél a múzeummal közösen egy a mai kor igényeit kielégítő, modern látogatóközpont megépítése, melyre reális pályázati lehetőség van a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.
Vértesszőlős-Baj között kerékpárút és gyalogtúra (Nordic walking) út építése.
A falun belüli közlekedés „csillapítása” a belső utakon is. A kritikus helyeken – óvoda, iskola – védett gyalogátkelők építése: Kiemelten fokozottan jelzetten.
Kerékpározás népszerűsítése, óvodástól-nyugdíjasig, rendezvények, megmozdulások szervezése, felnőtteknek kültéri fittness park kialakítása rekreációs eszközökkel.

5. Egészségügy és szociális ellátás

A Szociális és Egészségügyi Bizottság vezetésével célszerű aktívan figyelemmel kísérni a helyi finanszírozás és gondoskodás rendszerét annak érdekében, hogy
- az ellátás reálértéke ne csökkenjen,
- a rendelkezésre álló erőforrások a legjobban rászorultaknak, differenciáltan jussanak, - a házi szociális gondoskodás rendszeres és áttekinthető legyen,
- az Idősek Klubja a nyugdíjas klub együttműködésével vonzóbb programokat, szolgáltatásokat nyújtson

A gazdasági válság miatt súlyosbodott szociális problémákat az állami támogatás szűkössége miatt azok enyhüléséig, más forrásokból történő átcsoportosítással is szükséges segíteni.
Folytatni szükséges a helyi tanuló lányok HPV-oltásának támogatását.

6. Közbiztonság

- Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a település közbiztonságának növelésére, több éve tervezzük egy korszerű, magas műszaki színvonalú térfigyelő kamerarendszer kiépítését, melyre eddig forráshiány miatt nem került sor.
A rendszámfelismerő, térfigyelő kamerarendszer a Valusek utcára kerülne kihelyezésre, ahol egyrészt a megnövekedett forgalom miatt, a sebességkorlátozás és közlekedési morál betartatását segítené elő. Másrészt a bűncselekmények számának jelentős csökkenését, az elkövetők-kel szembeni hatékonyabb fellépést, bűnfelderítést, az átutazó bűnözők kiszorítását eredményezheti és növelné a helyi és környező települések lakóinak közbiztonság érzetét.

7. Gazdasági feltételek

7.1. Pénzügyi-finanszírozási feltételek

A pénzügyi tervezések során abból indultunk ki, hogy
- a normatív állami támogatások reálértéke sajnos csökkenhet, az intézmények működési költségeinek max. 60-70 %-át finanszírozhatjuk csak állami támogatásból,
- a tervezési időszakban a helyi adók bevételei várhatóan csökkennek,
- a közfeladatok ellátásában egyre kisebb mértékben számíthatunk a helyi lakosság és vállalkozók anyagi és egyéb támogatására,
- az egyre csökkenő pályázati forrásokkal és egyéb támogatásokkal kiegészíthetjük helyi forrásainkat
Kiemelt cél a stabil likviditási helyzet biztosítása. A felvett hitelek éves törlesztését a költség-vetések tervezésekor szükséges figyelembe venni. Nagyobb összegű pályázatok benyújtásánál mérlegelni szükséges a szállítói finanszírozás lehetőségét.

7.2. Tárgyi feltételek
A ciklusra szóló tervezési időszak során az intézmények ingatlanai és az infrastruktúra a működés alapvető feltételeit kielégítik. A folyamatos karbantartási és a mértéktartó felújítási tevékenység biztosítja a megfogalmazott célok elérését.

7.3. Személyi feltételek
Az intézmények és a hivatal személyi feltételei összességében rendelkezésre állnak. A feladatok elvonásával létszámcsökkenés várható, az intézmények létszámát szükség szerint a feladatok minőségi és hatékony ellátásának függvényében racionalizálni kell.
A munkanélküliek számottevő növekedésére kell számítani, ezért államilag támogatott alkalmazásukat (közmunka programok) továbbra is figyelembe kell venni.

7.4. Szervezeti feltételek
Az intézmények működtetésének szervezeti feltételei alapvetően adottak, az intézményvezetők jogait és felelősségét, valamint a hatékonyságot növelő szervezeti változtatások lehetőségét a Képviselő - Testület folyamatosan, rendszeresen tekintse át, és ha szükséges, javasolja a változtatásokat.
Az intézményvezetők és beosztottaik munkaköreit folyamatosan át kell tekinteni, szükség szerint egységes és új munkaköri leírásokat kell készíteni.

8. Vezetési és ellenőrzési módszerek

Az önkormányzat működésében következetesen érvényesíteni kell azt az általános módszert, hogy a testület és az intézmények feladat orientáltan, demokratikusan és fegyelmezetten végzik vállalt munkájukat.
A testületi és bizottsági tagok körültekintően és következetesen betartják az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat.

8.1. Tervezés és ellenőrzés

A tervezés meghatározó eleme a költségvetés. Készítésekor a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság koordinálásával a bizottságok és az intézmények javaslatait a Testület több fordulóban vizsgálja, sorolja, a célok és a feltételek meghatározásában dönt.
Az ellenőrzés többlépcsős. A hivatal, a belső ellenőr és a könyvvizsgáló folyamatos ellenőrzésén kívül a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság negyedévenként elemzi a gazdálkodás főbb elemeit, és javaslatokat tesz az intézményeknek, a hivatalnak és a testületnek.

8.2. Adópolitika

A központilag meghatározott adókon kívül a helyi adók hozzájárulnak az intézményi működési kiadásokhoz és jellemzően ezek a községi fejlesztések forrásai.
A testület a helyi adók mértékének megállapításánál a mindenkori fizetőképesség megőrzésének és a szükséges fejlesztési igények kielégítésének egyensúlyát tartja szem előtt.
Az aktív adóellenőrzés és intézkedés a helyi adópolitika szerves része.

8.3. Hitelpolitika

Az önkormányzat hitelpolitikáját az a szigorú elv vezérli, hogy a ciklusra szóló tervezési idő-szakban a célszerűség, a külső támogatások elősegítése és a biztonság figyelembevételével csak az önkormányzati vagyon növelésére és a működés hatékonyabbá tételére irányuló beruházásokhoz vegyen fel lehetőleg támogatott forint alapú hitelt, ebbe beleértve a pályázatok előfinanszírozását is.


Vértesszőlős, 2015. március 12.

Nagy Csaba
polgármester


Gazdasági program 2015-2019 letöltése>>>

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Központi orvosi ügyeleti ellátás új helyen! [2019. 02. 20.]

Önkormányzati választások 2019. [2019. 02. 13.]

Önkormányzati választások 2019. [2019. 02. 11.]

Tájékoztatás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új ügyfélfogadási rendjéről [2019. 01. 22.]

Papír és a műanyag hulladékok elszállítása [2019. 01. 02.]

Fenyőhulladék elszállítása [2019. 01. 02.]

2019. január 1-től a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve [2019. 01. 02.]

Tájékoztató Kutak fennmaradásának engedélyezéséről [2018. 12. 23.]

Tájékoztatás téli rezsicsökkentést érintő egyszeri természetbeni támogatásról [2018. 11. 23.]

Tájékoztatás lakcímkártya átvételéről [2018. 11. 21.]

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról [2018. 11. 21.]

Tájékoztató kutak fennmaradásának engedélyezéséről [2018. 11. 10.]

Tájékoztató hivatásos gondnoki képzésről [2018. 09. 12.]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS! [2018. 09. 06.]

Parlagfű felhívás [2018. 06. 26.]

Tájékoztatás az 1.sz. főút felújításáról [2018. 06. 18.]

Hirdetmény a Baromállási dűlőben lévő ingatlanok címének megállapítása tárgyában. [2018. 06. 14.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 06. 07.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 358 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég