Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

május

2018. 05. 26.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 05. 01. (Kedd) Munka ünnepe
1
2018. 05. 02. (Szerda)
2
2018. 05. 03. (Csütörtök)
3
2018. 05. 04. (Péntek)
4
2018. 05. 05. (Szombat)
5
2018. 05. 06. (Vasárnap)
6
2018. 05. 07. (Hétfő)
7
2018. 05. 08. (Kedd)
8
2018. 05. 09. (Szerda)
9
2018. 05. 10. (Csütörtök)
10
2018. 05. 11. (Péntek)
11
2018. 05. 12. (Szombat)
12
2018. 05. 13. (Vasárnap)
13
2018. 05. 14. (Hétfő)
14
2018. 05. 15. (Kedd)
15
2018. 05. 16. (Szerda)
16
2018. 05. 17. (Csütörtök)
17
2018. 05. 18. (Péntek)
18
2018. 05. 19. (Szombat)
19
2018. 05. 20. (Vasárnap)
20
2018. 05. 21. (Hétfő)
21
2018. 05. 22. (Kedd)
22
2018. 05. 23. (Szerda)
23
2018. 05. 24. (Csütörtök)
24
2018. 05. 25. (Péntek)
25
2018. 05. 26. (Szombat)
26
2018. 05. 27. (Vasárnap)
27
2018. 05. 28. (Hétfő)
28
2018. 05. 29. (Kedd)
29
2018. 05. 30. (Szerda)
30
2018. 05. 31. (Csütörtök)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal A csapadékvíz elvezetés felújítása Vértesszőlős község területén

A csapadékvíz elvezetés felújítása Vértesszőlős község területén

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2014. 05. 14. Olvasottság:3307

A csapadékvíz elvezetés felújítása Vértesszőlős község területén, KDOP-4.1.1/E-11-2011-0019

KDOP-4.1.1/E-11-2011-0019

Vértesszőlős címere (S)

1. Rövid összefoglaló a projekt céljáról:

Vértesszőlős Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program (KDOP) keretében meghirdetett Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című felhívásra. Az Új Széchenyi Terv célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő pályázati kiírás célja az volt, hogy támogatást nyújtsanak a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetéséhez, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezéséhez, valamint a települések belterületének védelméhez a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetésének társfinanszírozásban megvalósult projektben a megítélt támogatás összege 129.965.539 Ft volt. A 90%-os támogatottságú beruházás keretében 5 fő vízelvezető egység felújítása, illetve fejlesztése valósult meg az Erdősor, a Rákóczi Ferenc, a Sólyom, a Sport és a Tanács utcákban a 2014. április 30-ig terjedő időszakig.

Vértesszőlős Község Önkormányzata az elmúlt esztendőkben a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban folyamatosan sokasodó kihívásokkal szembesült. A kiszámíthatatlanná váló időjárási viszonyok következtében a hirtelenül lezúduló, nagy mennyiségű csapadék jelentős károkat okozott mind a lakossági, mind az önkormányzati tulajdonokban. A problémákat folyamatosan kezeli a település vezetősége, és az elérhető anyagi forrásokat felhasználja a károk megelőzésére és megszüntetésére. Ugyanakkor a komplex és hosszútávon is eredményes, költséghatékony módon fenntartható megoldások érdekében módszeresen modernizálni szükséges a meglévő vízelvezető hálózatot. Ennek a koncepciónak a következő állomása volt a pályázat keretében megvalósult fejlesztés.

A projekt tényleges kedvezményezettjei mind a fejlesztéssel érintett területeken élők, az érintett intézmények és vállalkozások, mind Vértesszőlős egész lakossága, mind pedig az idelátogató vendégek és a település útjait rendszeresen vagy alkalomszerűen használó átutazók.

A fejlesztés átfogó célja az volt, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer modernizációja által javuljon a lakosság életszínvonala és csökkenjenek a jelentős káreseményekkel együtt járó elöntések. Emellett a beruházás kiemelt célja az egyéni és a közösségi értékek, a kultúrtörténeti és természeti látnivalók megóvása volt a vízkároktól. A fő vízgyűjtő ágak átépítésével Vértesszőlős érintett területei védetté váltak.

A projekt eredményeként az Önkormányzat számításai szerint mintegy 1100 fő otthona vált közvetlenül vagy közvetve védetté a fejlesztés hatására. Összesen 3775 fm épített illetve felújított vízelvezető árok és csatorna jött létre. A védetté váló terület nagysága közel 25 hektár.

A megvalósult beruházás összhangban van a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program 2007-2013 című dokumentumban írottakkal, és illeszkedik a tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő komplex rehabilitációjának koncepciójához.


Megvalósult tevékenységek a projekt keretében:

– Tanács utca: A meglévő földárok átépítésre került, mederburkolás történt a meglévő átereszek részbeni és hidak teljes megtartásával, homokfogós aknák kialakításával, helyenként esésnöveléssel. Az 1+305 szelvénytől új burkolt árok került kiépítésre, 4 db energiatörő beépítésével. A szakasz befogadóhoz közeli végén előzmény nélküli burkolt árok került kialakításra. Megtörtént a 0+399 kmsz-ben a régi áteresz NA1000 beton átereszre történő cseréje.

– Kertalja övárok: Megtörtént a Tanács utca 1+712 szelvényéhez 0+172 szelvényben kétoldalról csatlakozó, meglévő föld övárok-szakasz mélyítése, átépítése, burkolása.

– Sport utca: Megtörtént a meglévő burkoltárok esésének rendezése, a burkolat cseréje, talajcserével és stabilizációval, a keresztező útvonalak alatt átereszek felújításával, valamint zárt elvezető csatorna kiépítése aknákkal az Által-ér medréig. A 0+743,5 – 0+825,5 kmsz közötti szakaszon zárt csapadékvíz elvezetés került kiépítésre, elhárítva a közlekedési balesetveszélyt.

– Rákóczi utca: A fejlesztés gerince a teljes egészében burkolt árok kialakítása volt. A Petőfi utca kereszteződése alatti átereszhez kapcsolódó burkolt elvezető szakasz kiépítésre került a +0.084 szelvényben elhelyezkedő legmagasabb ponttól két irányba, valamint az utcával párhuzamosan futó járda mentén folyóka került kialakításra. Az utcában lévő kapubehajtók biztonságos szélességűre bővültek, az óvoda előtti szakaszon 45 méter hosszúságban zárt csapadékvíz elvezetés valósult meg, a balesetveszélyt elkerülendő.

– Erdősor utca: A meglévő nyíltárkos, nagyobb részt burkolt rendszer átépítésre került, megtörtént a hosszesésének és a padka oldalesésének rendezése, átereszeinek átalakítása.

– Sólyom utca: A meglévő földárok helyébe burkolt árok épült, az átereszek cseréje megtörtént. Több szakaszon fedett árok visszaépítés valósult meg. A Kispatak utcából érkező csapadékvíz rácsatlakozásnál monolit iszapfogós akna került kiépítésre, megvédendő az útburkolatot. Az utca egyik szakaszánál a fogadó résznél meghosszabbításra került az áteresz 9 fm hosszban zárt formában, tisztítóakna beiktatásával.

– A kivitelezésekhez kapcsolódóan folyamatosak voltak a tervezői művezetői, valamint műszaki ellenőri tevékenységek.

– A teljes projekt futamidő alatt folyamatos volt a projektmenedzsment tevékenységek ellátása.

– A kötelező pályázati nyilvánossági tevékenységek (sajtóközlemények kiadása, projekt tájékoztató táblák kihelyezése stb.) megvalósultak.

– A projektzáró könyvvizsgálói tevékenységek megvalósultak.

2. Támogatás és önerő mértéke:

A projekt összköltsége 144.406.154 Ft volt, a megítélt támogatás összege 129.965.539 Ft. A támogatás mértéke az elszámolható költségek 90 %-a volt, az önerő mértéke 14.440.615 Ft.

3. A projekt időbeli ütemezése (mérföldkövek):

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013. szeptember 26.
A projekt fizikai befejezésének záró dátuma: 2014. április 30.

2013. február 26-án hatályba lépett a támogatói okirat.
2013. szeptemberében a projekt elindult.
2013. októberében megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.
2014. április 30-ig befejeződtek a kivitelezések.
2014. áprilisáig folyamatosan megvalósultak a projekt menedzsment, a könyvvizsgálói és a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységek.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Vértesszőlős Község Önkormányzata
Cím: 2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.
Telefon: +36 (34) 379-674
E-mail: polg.hivatal@vertesszolos.hu
Honlap: www.vertesszolos.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
Honlap: www.kdrfu.hu

Támogató szervezet neve és elérhetősége:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszteriumMTI

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Pályázat „titkársági ügyintézői” munkakörbe [2018. 05. 01.]

Álláslehetőség a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében [2018. 04. 28.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Műfüves sportpálya [2017. 08. 05.]

Légkondícionált helyiségek és ivókutak Vértesszőlősön [2017. 08. 02.]

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése (TAK) [2017. 07. 26.]

Tájékoztatás az orvosi ügyelet ellátásáról [2017. 07. 24.]

Új hulladékudvar nyílt Tatabányán [2017. 07. 06.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 369 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég