Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

szeptember

2018. 09. 19.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 09. 01. (Szombat)
1
2018. 09. 02. (Vasárnap)
2
2018. 09. 03. (Hétfő)
3
2018. 09. 04. (Kedd)
4
2018. 09. 05. (Szerda)
5
2018. 09. 06. (Csütörtök)
6
2018. 09. 07. (Péntek)
7
2018. 09. 08. (Szombat)
8
2018. 09. 09. (Vasárnap)
9
2018. 09. 10. (Hétfő)
10
2018. 09. 11. (Kedd)
11
2018. 09. 12. (Szerda)
12
2018. 09. 13. (Csütörtök)
13
2018. 09. 14. (Péntek)
14
2018. 09. 15. (Szombat)
15
2018. 09. 16. (Vasárnap)
16
2018. 09. 17. (Hétfő)
17
2018. 09. 18. (Kedd)
18
2018. 09. 19. (Szerda)
19
2018. 09. 20. (Csütörtök)
20
2018. 09. 21. (Péntek)
21
2018. 09. 22. (Szombat)
22
2018. 09. 23. (Vasárnap)
23
2018. 09. 24. (Hétfő)
24
2018. 09. 25. (Kedd)
25
2018. 09. 26. (Szerda)
26
2018. 09. 27. (Csütörtök)
27
2018. 09. 28. (Péntek)
28
2018. 09. 29. (Szombat)
29
2018. 09. 30. (Vasárnap)
30

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Települési arculati kézikönyv és településképi rendelet létrehozása

Települési arculati kézikönyv és településképi rendelet létrehozása

TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE
(előzetes tájékoztató)

 Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget téve - megkezdte a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.

A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, a település teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyvben - a településképi követelmények megalapozására - meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. A kézikönyv tartalmi követelményei az alábbiak: 1. Bevezetés, köszöntő, 2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter, 3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők, 4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával, 5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója - utcák, terek, közparkok, közkertek, 6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,, 7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések, 8. Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom)

A településképi rendelet állapítja meg: 1. a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését, 2. a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, 3. a településképi követelményeket. A településképi követelmény lehet: területi építészeti, egyedi építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény.

Fenti dokumentumok készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, így a kézikönyv és településképi rendelet készítése során a külön jogszabályban meghatározott partnerek véleményt nyilváníthatnak jelen előzetes tájékoztató szakaszban, majd a dokumentumok elkészítését követően, annak elfogadása előtt erre ismét lesz lehetőségük.

A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet /4/2017. (III.10.)/ alapján fenti eljárásban partnernek minősül:

a)       a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b)      a község közigazgatási területén székhellyel rendelkező civil szervezetek,

c)       azon építészeti, mérnöki, környezetvédelmi szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye Vértesszőlősön található és tevékenységük a község településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d)      a községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e)       a községben székhellyel rendelkező vallási közösségek.

A fenti dokumentumok készítésével kapcsolatos előzetes véleményeket a partnerek a témában tartott lakossági fórumon szóban, továbbá 2017. szeptember 1-jéig írásban nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalban (Vértesszőlős, Templom u. 57.) vagy a  foepitesz@vertesszolos.hu e-mail címre.

A lakossági fórum időpontja és helye: 2017. augusztus 24. (csütörtök) 18,00 óra, Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Vértesszőlős, Templom utca 57.), melyre tisztelettel meghívom.

A lakossági fórumon a dokumentumok jelentőségéről, tartalmi elemeiről a képviselő-testület által megbízott önkormányzati főépítész, Földi Zoltán nyújt tájékoztatást.

Tovább a dokumentum megtekintéséhez/letöltéséhez>>>

Az arculati kézikönyvvel kapcsolatban további információk olvashatók az alábbi linkek alatt:

http://www.kormany.hu/download/b/6a/f0000/TAK_oktat%C3%B3_j.pdf

https://epitesijog.hu/resources/2017/01/tVCLjjIV.pdf

Nagy Csaba
polgármester

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 334 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég