Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

március

2019. 03. 26.

Ke Sze Csü Szo Va
2019. 03. 01. (Péntek)
1
2019. 03. 02. (Szombat)
2
2019. 03. 03. (Vasárnap)
3
2019. 03. 04. (Hétfő)
4
2019. 03. 05. (Kedd)
5
2019. 03. 06. (Szerda)
6
2019. 03. 07. (Csütörtök)
7
2019. 03. 08. (Péntek)
8
2019. 03. 09. (Szombat)
9
2019. 03. 10. (Vasárnap)
10
2019. 03. 11. (Hétfő)
11
2019. 03. 12. (Kedd)
12
2019. 03. 13. (Szerda)
13
2019. 03. 14. (Csütörtök)
14
2019. 03. 15. (Péntek) 1848-49-es forradalom és szabadságharc
15
2019. 03. 16. (Szombat)
16
2019. 03. 17. (Vasárnap)
17
2019. 03. 18. (Hétfő)
18
2019. 03. 19. (Kedd)
19
2019. 03. 20. (Szerda)
20
2019. 03. 21. (Csütörtök)
21
2019. 03. 22. (Péntek)
22
2019. 03. 23. (Szombat)
23
2019. 03. 24. (Vasárnap)
24
2019. 03. 25. (Hétfő)
25
2019. 03. 26. (Kedd)
26
2019. 03. 27. (Szerda)
27
2019. 03. 28. (Csütörtök)
28
2019. 03. 29. (Péntek)
29
2019. 03. 30. (Szombat)
30
2019. 03. 31. (Vasárnap)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Képviselő - testület döntései

Képviselő - testület döntései

Tartalomjegyzék

2017.01.19.
2017.02.09.
2017.02.16. rk.
2017.02.23.rk.
2017.03.09.
2017.04.13.
2017.05.11.
1017.06.08.
2017.07.06.rk.
2017.07.19.rk.
2017.09.14.
2017.10.04.rk.
2017.10.12.
2017.11.09.

A képviselő-testület 2017. január 19-ei ülésén hozott döntései:

A képviselő-testület:

- Pályázatot írt ki az Önkormányzat „kulturális munkatárs” megnevezésű, közalkalmazotti munkakörére, miután Kutenics Kinga korábbi munkatárs február 5-ével elköszönt az Önkormányzattól.

- Megalkotta 1/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletét, mellyel módosította a helyi adókról szóló 21/2016. (XI.11.) rendeletet. A módosítás lényege, hogy a helyi adókról szóló törvény felhatalmazása alapján a képviselő-testület az építményadó és telekadó adónemek vonatkozásában mentesítette azokat az adóalanyokat a bevallás-benyújtási kötelezettség alól, akiket az önkormányzati rendelet alapján adófizetési kötelezettség nem terhel.

- Megalkotta 2/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletét, mellyel módosította a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 15/2005. (X.17.) rendeletét (HÉSZ). A módosítás lényege, hogy a kertes mezőgazdasági övezeti besorolású területen elhelyezkedő, belterületi Szabadság telephez csatlakozó telektömbben (az 1308-1339. hrsz-ig terjedő területen) a telkek alapterületének 3%-os mértékéig lehet épületet, építményt elhelyezni, a 75 m2-es építmény-alapterület maximum ezen a részen eltörlésre került.

- A Kispatak utcát érintő lakossági kérelemre úgy döntött, hogy a HÉSZ következő módosítása során megvizsgálja az Lke/2 övezetre vonatkozó szabályokat, és az oldalhatáron/szabadon álló beépítési módra vonatkozó rendelkezéseket pontosítja.

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást. Ennek kapcsán megállapította, hogy a megállapodás módosítást nem igényel.

- A Rákóczi Szövetség (Budapest) „Beiratkozási program” támogatása iránti kérelmét – az önkormányzatnál rendelkezésre álló forrás hiánya miatt – elutasította.

- Megvizsgálta a Posta, illetve Közösségi Ház előtti parkolással kapcsolatos lakossági kérelmet, és úgy döntött, hogy nem áll módjában a Templom utca érintett szakaszán parkolóhelyeket kialakítani.

- Lakossági kezdeményezésre úgy döntött, hogy mint a Vértesszőlős, 1037/90 helyrajzi számú közút (Csalogány utca) kezelője, a Csalogány utca mindkét végén 5 tonnás súlykorlátozó táblát helyez ki.

- Tárgyalta a vértesszőlősi 651/32 hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási joga gyakorlásának kérdését. (Az önkormányzat elővásárlási joga a HÉSZ alapján került bejegyzésre, a Széchenyi utca esetleges folytatása céljából.) A képviselő-testület a döntés előtt szükségesnek tartotta  az ingatlan megtekintését, így felkérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a helyszínt vizsgálja meg és véleményéről, javaslatáról tájékoztassa a képviselő-testületet a februári ülésen.

- Sipos Lászlóné (Tatabánya) vállalkozó megkeresése alapján a vállalkozóval megállapodást köt az önkormányzat tulajdonát képező 217/5. hrsz-ú ingatlan használatára, a 2017. évi községi búcsú megrendezése céljából. Az Önkormányzat a megállapodást az alábbi feltételekkel köti meg: a vállalkozó 5.000 Ft díjat fizet az ingatlan használatáért – e kedvezményes díj feltételei az alábbiak: a vállalkozó a búcsú során a közönség részére – a menetidő csökkentése nélkül – minden mutatványos eszköz használati díjából 50 %-os kedvezményt köteles biztosítani; 280.000,- Ft óvadékot köteles az Önkormányzat részére megfizetni; a vállalkozó óránként köteles szóban tájékoztatni a közönséget arról, hogy a kedvezményes díjat Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja; a vállalkozó a búcsún részt vevő árusoktól a terület használatáért díjat nem kérhet; kéri a vállalkozót, hogy az elmúlt évekhez képest – lehetőségei szerint - a mutatványos eszközök választékát növelje.

A képviselő-testület 2017.  február 9-ei ülésén hozott döntései:

A képviselő-testület:

- Fenntartói jogkörében jóváhagyta, hogy a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2017. augusztus 7. és augusztus 25. között zárva tartson. Felkérte az intézményvezetőt, hogy a döntésről a szülőket értesítse.

- Döntött arról, hogy a vértesszőlősi 651/32 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogával nem él, az ingatlant nem vásárolja meg.

- Megtárgyalta Zigó Győző kérelmét, mely a vértesszőlősi 073 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására irányult. Felkérte, hogy kérelmét egészítse ki az alábbiakkal: indokolja meg részletesen, hogy miért kívánja belterületbe vonni az ingatlant; nyilatkozzon arról, van-e a birtokában olyan dokumentum, mely szerint az önkormányzat a fenti ingatlan belterületbe vonására ígéretet tett; amennyiben kérelmére a képviselő-testület módosítaná a HÉSZ-t, nyilatkozzon az ezzel kapcsolatos költségviselésről.

- Megtárgyalta a West Autóház Kft. (Vértesszőlős) által benyújtott, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos észrevételeit. A döntés értelmében a rendelet szabályain a képviselő-testület nem kíván változtatni, egyedi adómértékek megállapítására egyébként sincs lehetősége.

- Megtárgyalta a Reha Invest Kft. (Pilisvörösvár) által benyújtott, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos észrevételeit. A döntés értelmében a rendelet szabályain nem kíván változtatni, az érintett terület (Skála-térség) belterületbe vonását nem tervezi.

- Döntött arról, hogy a Demeter Zsolt és Demeter Hedvig Jolán (Tatabánya) által a Baromállási dűlőben lévő, vértesszőlősi 1829. hrsz-ú ingatlan önkormányzat tulajdonában lévő 1/3 részének elbirtoklás útján való tulajdonszerzését nem vitatja, amennyiben az a bírósági eljárás során az bizonyítást nyer.

A képviselő-testület 2017.  február 16-ai rendkívüli ülésén hozott döntései:

A képviselő-testület:

- Csák Lajos vértesszőlősi lakos kérelmére döntött arról, hogy az általa az Önkormányzattal szemben, a vértesszőlősi 064/9. és 064/17. hrsz-ú ingatlanokat érintő építési korlátozási kártalanítás megállapítása iránt indított eljárások költségének felét az Önkormányzat viseli. (Tekintettel arra, hogy az eljárás során a képviselő-testület a HÉSZ módosításával visszaállította a fenti ingatlanokra vonatkozó szabályozás korábbi, a kártalanítási eljárások megindítása előtti állapotát, így a kártalanítás iránti eljárás megszüntetésre került.)

- A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde új épülete építésének műszaki ellenőri feladatai ellátásával a KEM Klasztermenedzsment Kft-t (Tatabánya, Zink Ferenc)  bízta meg.

A képviselő-testület 2017.  február 23-ai rendkívüli ülésén hozott döntései:

A képviselő-testület:

- Kinevezte Németh Ferenc vértesszőlősi lakost Vértesszőlős Község Önkormányzatának „kulturális munkatárs” megnevezésű munkakörébe, közalkalmazotti jogviszonyba. A kinevezés 2017. március 1. napjától határozatlan időre szól.

- Döntött arról, hogy a HÉSZ legközelebbi módosítása során a vértesszőlősi 883/17 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozást áttekinti és módosítani kívánja úgy, hogy a telket érintő jelenlegi építési korlátozás megszűnjön és a telek beépíthető legyen.

A képviselő-testület 2017.  március 9-ei ülésén hozott döntései:

A képviselő-testület:

- A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Együttes, a Pátria Faluközösségi Egyesület, a Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete, valamint a VSE 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámolóját és elszámolását elfogadta, egyben felhívta a Vértesszőlősi Polgárőr Egyesület figyelmét, hogy elszámolását haladéktalanul pótolja.

- A civil szerveztek részére – elfogadva támogatási kérelmüket - az alábbi pénzbeli támogatást nyújtja 2017. évben:

·         Vértesszőlősi Pátria Faluközösségi Egyesületnek                          610.000,- Ft

·         A Vértesszőlősi Sport Egyesületnek                                            2.600.000,- Ft

·         A Szőlőhegyi Közösségi Egyesületnek                                          350.000,- Ft

·         A Magyar Vöröskereszt VSz. Alapszervezetének                          120.000,- Ft

·         A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesületnek                     400.000,- Ft

·         A Nagy-Kacsás Horgász Egyesületnek                                           150.000,- Ft

·         Vértesszőlős Római Katolikus Plébániának                                    100.000,-Ft.

- Megalkotta a 3/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről. A költségvetés bevételi főösszege 506.522.762 Ft, kiadási főösszege 896.522.762 Ft. A bevételi és kiadási főösszeg különbözete (390.000.000 Ft) a költségvetési hiány, melynek finanszírozását egyrészt a 2016. évi pénzmaradvány, 190.000.000 Ft és a tervezett 200.000.000 Ft-os hitelfelvétel biztosítja. (A tavalyi pénzmaradvány összege tehát valójában nem hiány, de a jogszabályi rendelkezések alapján a 2016. évi zárszámadás elfogadásáig úgy kell a rendeletben szerepeltetnünk.)

- Elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervet. (A közbeszerzési tervben csak az új óvoda/bölcsőde építése szerepel.)

- Fenntartói minőségében jóváhagyta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvodai beiratkozás idejét, melyre 2017. április 24. – április 25-én 8,00 – 16,30 óra közötti időtartamban került sor.

- Pályázatot hirdetett „Tiszta udvar, virágos ház”, valamint „Virágos Utca” megnevezéssel, melyre a 2017. évi költségvetés terhére 400.000,- Ft fedezetet biztosított.

- Jogszabály-változás miatt hatályon kívül helyezte a 121/2013. (VII.18.) számú határozatával elfogadott, a Vértesszőlős Község Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait. Ezzel egyidejűleg az új szabályoknak megfelelően megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét.

- Megalkotta 5/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét, mellyel a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és kulturális juttatásokról szóló 2/2016. (I.22.) rendeletét módosította. A módosítás következtében a középfokú végzettségű dolgozók mellett a felsőfokú dolgozók részére is biztosítja a 20 %-os illetménykiegészítést. (Jelen módosítással a már alkalmazásban álló felsőfokú dolgozók illetményének összege nem növekedett, csak annak szerkezete változott meg.)

- Hozzájárult Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2015. (VI. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához.

-  Megtárgyalta a Templom utca 22. és 38. szám közötti szakasz aszfaltos úttá történő alakítására, valamint a templom melletti vizesárok zárt csapadékszelvényűvé tételére irányuló lakossági kezdeményezést. A 2017. évi költségvetés terhére jelenleg nem tud forrást biztosítani a fenti feladatok ellátására.

- Megalkotta 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról. A módosítás a 4. mellékletben felsorolt, az önkormányzat által ellátott feladatok „kormányzati funkciók” (technikai kódok) körét érintette.

- Módosította a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát. (Szintén technikai módosítás az ellátandó feladatok kódszámainak változása miatt.)

- Jóváhagyta Vértesszőlős Község szennyvízhálózatára vonatkozó, az ÉDV Zrt. által készített, a 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet.


A képviselő-testület 2017.  április 13-ai ülésén hozott döntései:

A képviselő-testület:

- Elfogadta a Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámolót.

- Döntött a “Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, melyre a közbeszerzési törvény 115. § (1) bekezdése alapján nemzeti eljárásrendben, hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárásban kerül sor. Ehhez kapcsolódóan jóváhagyta az ajánlattételi műszaki dokumentációt és elfogadta az ajánlattételi felhívás szövegét. Az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek, mint lehetséges ajánlattevőknek küldte meg: Extreme-Park Project Kft. (Tatabánya); FTK Kft. (Tata); IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Vértesszőlős); TANÉP Építő Kft. (Tata); T-Mátrix Kft. (Tatabánya).

- A “Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint választotta meg: Dr. Juhász János, Rakoncza Szilvia, Ocskayné Mórocz Nikolett (KEM Területfejlesztési Kft.) és Zink Ferenc (megbízott műszaki ellenőr). /A nyertes pályázóról a képviselő-testület fog dönteni./

- A ”Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-t (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) bízta meg.

- Jóváhagyta a 2016. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést.

- Elfogadta a Szociális és Egészségügyi, a Kulturális és Oktatási, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolókat.

- Pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” megnevezésű előirányzat terhére, az Önkormányzat tulajdonában lévő, Szabadság telep (152/17 hrsz.) felújítása céljából. A beruházás összköltsége: br. 19.408.974,- Ft, melyből az igényelt támogatás összege br. 12.615.833.- Ft. Az önrész összege br. 6.793.141,- Ft, melyet az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosít.

- Lakossági kezdeményezésre a Templom utca páros oldalának felső szakaszán esővíz-elvezető funkciót is betöltő, forgalomlassító elem elhelyezéséről döntött.

- Megtárgyalta Kardalus Dóra vértesszőlősi lakos támogatási kérelmét, és úgy döntött, hogy az önkormányzatnál nincs olyan támogatási rendszer, mely alapján kérelme támogatható lenne.

-  Egyetértését fejezte ki a „Polgármesterek a falukért” Egyesület azon álláspontjával, mely szerint az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek állam részére történő kötelező térítésmentes átadása sérti az önkormányzati autonómiát, és az erről rendelkező jogszabályi előírás Magyarország Alaptörvényébe ütközik.  Felkéri a település országgyűlési képviselőjét, hogy nyújtson be a Parlamentnek egy törvénymódosító javaslatot, amely azt tartalmazza, hogy a vagyonátadás ne térítésmentesen, hanem a könyv szerinti értéken történjen meg. Ezen túlmenően a képviselő-testület arra is kéri a település országgyűlési képviselőjét, hogy kezdeményezze fenti törvényi rendelkezés alkotmányossági felülvizsgálatát.


A képviselő-testület 2017.  május 11-ei ülésén hozott döntései

A képviselő-testület:

- Elfogadta Dr. Kaizer László háziorvos beszámolóját a 2016. évi feladatok ellátásáról, egyben köszönetét fejezte ki a háziorvosi szolgálat által elvégzett munkáért.
- Elfogadta a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Vértesszőlősi Segítő Szolgálata 2016. évi szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és idősek nappali ellátását érintő szakmai beszámolóját, egyben köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak elvégzett munkájukért.
- Elfogadta Jónás Eszter védőnő beszámolóját a védőnői szolgálat 2016. évi tevékenységéről, egyben köszönetét fejezte ki munkájáért.

- Elfogadta a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermekjóléti Központjának a 2016. évi szociális és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját, egyben köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak elvégzett munkájukért. Ugyanezen napirend keretében elfogadta továbbá az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. Köszönetét fejezte ki Muk Istvánné köztisztviselőnek a polgármesteri hivatalban végzett több évtizedes munkájáért, tekintettel arra, hogy július 10. napján nyugdíjba vonul.

- Elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének utolsó módosítását, majd megalkotta a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. Az Önkormányzat a 2016. évet 676.287.000 Ft bevételi, 472.336.000,- Ft kiadási főösszeggel és 203.951.000,- Ft pénzmaradvánnyal zárta.

- Felkérte a bizottságokat, hogy az önkormányzati ciklus következő időszakára állítsanak össze koncepciót az elvégzendő feladatokról, célokról.

- Hozzájárult, hogy az óvoda csoportjai közül az intézmény székhelyén lévő három csoport törvényben megállapított maximális létszáma (25 fő) – a 2017/2018. nevelési évben 10 %-kal növekedjen. 

- Meghatározta a Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének időtartamát, a következők szerint: július 24–28. (5 munkanap); augusztus 14-18. (5 munkanap); december 27. – 29. (3 munkanap). Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva tart, kizárólag halotti anyakönyvi ügyekben lesz telefonos ügyeleti rendszer.

- Vételi ajánlatot tesz a vértesszőlősi (Templom utcai) 800/1 hrsz-ú ingatlanra, egyben meg kívánja vásárolni a 799/5, 799/4 és 801/2 hrsz-ú ingatlanok hátsó kertjének egy részét. Fenti ingatlanvásárlásokra az iskolai udvar bővítése, valamint az épülő műfüves pálya/tornaterem megközelítése miatt van szükség.

A képviselő-testület 2017.  június 8-ai ülésén hozott döntései 

A képviselő-testület:

- Megtárgyalta és elfogadta a Tatabányai Rendőrkapitányság és Szaák Tibor körzeti megbízott beszámolóját Vértesszőlős 2016. évi közbiztonsági helyzetéről.

- Az ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat 40 éves évfordulója alkalmából az Önkormányzat 200.000,- Ft támogatást biztosít a Szolgálat részére, egyben hozzájárul a rendezvény költségeihez is.

- Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati adóhatóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

- Több, a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társuláshoz kapcsolódó kérdésben döntött, melynek Önkormányzatunk tagja. A társulási tagok hozzájárulása szükséges új tagok belépéséhez, illetve tagok kilépéséhez, így a képviselő-testület támogatta Kisoroszi csatlakozását, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek kilépését.

- Az iskolai udvar bővítése, valamint az új műfüves pálya/tornaterem megközelítése miatt újabb ingatlan-vásárlásról döntött. Ennek értelmében az iskola alatti ingatlanok végeiből összesen kb. 800 m2 nagyságú ingatlanrészt vásárol meg.

- Megbízta Földi Zoltánt a Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével, valamint az ahhoz kapcsolódó főépítészi feladatok ellátásával.

- Mint a Homok utca tulajdonosa és kezelője, az utcában  - lakossági kérelemre - forgalom-biztonsági okokból  2 db forgalomlassító elemet (fekvőrendőrt) helyez el.

- Elfogadta a Pátria Faluközösségi Egyesület felajánlását, mely szerint az Egyesület által a Vértes László parkban épített kemencét térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja. Az Egyesület – felajánlása szerint – a jövőben is gondoskodik a kemence karbantartásáról.

- A Pátria Faluközösségi Egyesület kezdeményezésére a Vértes László parkban elektromos áram vételi lehetőséget építtet ki a szabadtéri rendezvények biztosításához, melynek költségét az Önkormányzat viseli.

- A Pátria Faluközösségi Egyesület kezdeményezésére megvásárolja az Egyesület tulajdonában lévő színpad alsó részét (vasváz, padlóborítás és korlát) 300.000,- Ft vételárért.

- a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (2890 Tata, Ady Endre u. 9.) részére engedélyezi, hogy a Közösségi Házként működő ingatlanban fiók-telephelyet létesítsen.

-    Felhatalmazta a polgármestert, hogy a szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében eljáró Észak-dunántúli Vízmű Zrt-vel megkösse. Felhatalmazta továbbá a polgármestert az „üzemeltetési szerződés megszüntetéséről” tárgyú megállapodás megkötésére is.

- Felhatalmazta a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet ellátásáról szóló feladat-átvállalási megállapodást az Önkormányzat nevében az Inter-Ambulance Zrt-vel (1145 Budapest, Thököly út 165. I. em. 5.) megkösse.

- Zárt ülésen döntött a „Vértesszőlős Díszpolgára” és „Vértesszőlősért Emlékplakett” kitüntetések odaítéléséről. Díszpolgári címet idén nem adományoz a képviselő-testület, Emlékplakett kitüntetésben két személyt részesített, melyek átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség keretében kerül sor. (Ezt követően kerül publikálásra a kitüntettek személye.)

 A képviselő-testület 2017.  július 6-ai rendkívüli ülésén hozott döntései

A képviselő-testület:

- A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Építése tárgyú közbeszerzési eljárásban, az eljárás lefolytatását követően az alábbi eredményt hirdette ki: a nyertes pályázó: T-Mátrix Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Rezeda út 9.), a nettó ellenszolgáltatás összege:  299.696.673,- Ft.

Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a lefolytatott közbeszerzési eljárásnak megfelelően a szerződést az Önkormányzat nevében megkösse.

- Elutasította Fülöp Ferenc vértesszőlősi lakos kérelmét, mely a Kossuth L. utcában forgalomlassító elem (fekvőrendőr) kihelyezésére irányult. Egyben arról határozott, hogy intézkedik az utcában lévő csatorna-fedlapok javíttatásáról.

- Úgy döntött, hogy közösségi ház melletti ingatlan felújítási munkálatainak költségeihez nem járul hozzá, mivel az ingatlanban az Önkormányzat kárt nem okozott. A 2018. évi költségvetés tárgyalásakor a Közösségi Ház udvarának felújítása során figyelembe veszi a szomszédos ingatlan állagmegóvását.

- A szennyvízközmű-vagyon állam részére történő ingyenes átadásról szóló megállapodáshoz záradékot fogadott el. A záradék értelmében a képviselő-testület nem ért egyet azzal, hogy a víziközmű-vagyont törvényi rendelkezés alapján az önkormányzatnak térítésmentesen kell átadnia az állam részére. A záradékban az átruházott vagyon könyv szerinti ellenértékére jogfenntartó nyilatkozatot tett, melytől nem kíván eltekinteni.

A képviselő-testület 2017.  július 19-ei rendkívüli ülésén hozott döntései

A képviselő-testület:

- Döntött a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, ehhez kapcsolódóan megindítja a fenti dokumentumok előzetes véleményezési eljárását.

- Módosította a közterületek elnevezéséről és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, így a magánutak elnevezésének szabályai is bekerültek a rendeletbe, ezen kívül egy-két technikai jellegű módosítás történt.

- Módosította az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. A tervben egyedül az új óvoda építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás szerepel, a módosítás során a közbeszerzés becsült nettó értéke 300 millió Ft-ról 297 millió Ft-ra csökkent.

 A képviselő-testület 2017.  szeptember 14-ei ülésén hozott döntései

A képviselő-testület:

-Elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évéről szóló beszámolót, egyben megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját.
- Elfogadta a Vértesszőlősi Általános Iskola 2016/2017. tanévéről szóló beszámolót, egyben megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját.
- A 2017/2018. tanévben a Vértesszőlősi Általános Iskola tanulóinak logopédiai fejlesztésére – az állam által biztosított ellátáson túl - 517.200 Ft forrást biztosít az önkormányzat költségvetésének terhére.
- Jóváhagyta az önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi belső ellenőrzési programját.
- Módosította a 2017. évi munkatervét: a november 9-ei képviselő-testületi ülést követően a lakosság részére közmeghallgatás tartásáról döntött.
- Elutasított egy lakossági kérelmet, mely a Baromállási dűlőben lévő egyik út felújítására irányult.
- Az Árpád utcai járda felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről úgy döntött, hogy a fejlesztési javaslatok között tárgyalja meg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, ezt követően pedig a képviselő-testület.
- Az előző évekhez hasonlóan úgy döntött, hogy az Önkormányzat csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához is.
- Támogatta a VSE kérelmét, így a sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez - 2 db labdarúgó cserepad vásárlása céljából - benyújtott pályázathoz biztosítja a pályázati kiírásban meghatározott 30 %-os önrész összegét, 457.200,- Ft-ot. Egyben hozzájárult, hogy a VSE fenti beruházást az Önkormányzat tulajdonában álló Sporttelepen valósítsa meg.
- A Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével kapcsolatos korábbi határozatát módosította, a fenti dokumentumok elkészítéseinek költségkeretét 500.000,- Ft-tal kiegészítette.
- Zárt ülés keretében a termőföldek adás-vételének szabályait tartalmazó jogszabályok alapján 9 db kifogás ügyében hozott döntést.


A képviselő-testület 2017.  október 4-ei rendkívüli ülésén hozott döntései

A képviselő-testület:

-Úgy döntött, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett ESZI működési és fenntartási hiányának finanszírozásához – Vértesszőlős település 2017. II. félévének ellátásához kapcsolódva – 4 millió Ft-tal hozzájárul.
- Egyeztetést kezdeményez Gyermely, Tarján és Környe települések önkormányzataival, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett ESZI által ellátott feladatok ellátásával kapcsolatban.


A képviselő-testület 2017.  október 12-ei ülésén hozott döntései

A képviselő-testület

- Visszavonta az október 4-ei ülésen hozott, az ESZI működési és fenntartási hiányának finanszírozására vonatkozó határozatát.
- Módosította a képviselő-testület és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás értelmében a jövőben a képviselők csak „igen” és „nem” szavazattal szavazhatnak, a korábbi „tartózkodás” tartalmú szavazat kizárólag a képviselő személyes érintettsége esetén lehetséges. További módosítás, hogy a jövőben bármely ügyben kezdeményezhető név szerinti szavazás, míg korábban csak a rendeletben meghatározott tárgykörök esetén volt lehetséges.
- A vértesszőlősi 060/2 hrsz-ú ingatlan adásvételére irányuló szándéknyilatkozat alapján úgy döntött, hogy a meghatározott feltételek mellett az Önkormányzat nem él elővásárlási jogával.
- Módosította a szeptember 14-ei ülésén hozott határozatát, és a VSE kérésére a pályázathoz benyújtandó önrész összegét 548.640 Ft-ra növelte.


A képviselő-testület 2017.  november 9-ei ülésén hozott döntései

A képviselő-testület

-Elfogadta a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját, egyben megköszönte a Tűzoltóparancsnokság munkáját.
- Meghatározta a gyermekétkeztetés 2017. december 1-jétől érvényes térítési díjait.
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 2018. január 1-jétől 2019. december 31-éig terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést kötött a Vikom Kft-vel. Egyben meghatározta a 2018. évben alkalmazható díj mértékét, mely maradt 4.500 Ft/m3 + Áfa. (Azok az ingatlanok érintettek e közszolgáltatással, melyek nincsenek rákötve a szennyvízcsatorna-hálózatra.)
- Az ASP-rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos egyes feladatok ellátására vállalkozási szerződést köt az E-Szoftverfejlesztő Kft-vel. (Az ASP rendszerhez való csatlakozás az önkormányzatoknak a törvény erejénél fogva kötelezettsége; 2017. január 1-jétől a gazdálkodási és adórendszerrel csatlakoztunk, 2018. január 1-jével az iratkezeléssel, ingatlan-vagyon kataszterrel, ipar- és kereskedelemmel, hagyatéki eljárással kapcsolatban fogunk csatlakozni. A változás következtében nem használhatjuk a korábbi rendszereinket, sajnos az eddigi tapasztalataink alapján az ASP-rendszerek bonyolultabbak, időigényesebbek, még nem kiforrottak. A döntéssel kapcsolatos vállalkozási díj kifizetése 100 %-ban pályázati forrásból kerül kiegyenlítésre.)
-Jóváhagyta az önkormányzat intézményeinek energia-megtakarítási tervét, mely 5 évre szól.
- Eldöntötte a jelenlegi önkormányzati ciklus hátralévő idejében (2018-2019. ősz) megvalósítandó fejlesztéseket. (A javasolt fejlesztések az újság mostani számában külön kerülnek ismertetésre.)
-Lakossági kérelemre döntött a Kánya utca pontos geodéziai kitűzéséről, mivel lehetséges, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő út és az érintett ingatlanok használata nem a jogi helyzetnek megfelelő.
-A Baromállási dűlőben és Szőlőhegyen lévő ingatlanok házszámozásának előkészületi munkáihoz ortofotó megrendeléséről döntött.
- Döntött a nyugdíjasok részére biztosított karácsonyi csomagok keretösszegéről (2.500 Ft/fő, 348 fő, összesen 870.000,- Ft).
- Visszavonta a Templom utca páros oldalának felső szakaszán építendő forgalomlassító elem (fekvőrendőr) kihelyezéséről rendelkező határozatát. Korábban lakossági kérelem alapján döntött a fekvőrendőr kiépítéséről, majd a munkálatok megkezdésekor tapasztalt nagyobb létszámú lakosság tiltakozását figyelembe véve újból megvizsgálta a kérdést, és a korábbi határozatának visszavonásáról döntöttek a képviselők.

dr. Lázár Gabriella
jegyző


Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 332 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég